29 czerwca – 79 lat temu zmarł Ignacy Jan Paderewski

29 czerwca 2020

W Nowym Jorku zmarł Ignacy Jan Paderewski (ur. 1860 r.), kompozytor, pianista, polityk, premier Polski.

W młodości kształcił się w warszawskim Instytucie Muzycznym w zakresie gry na fortepianie. Następnie kontynuował działalność na Zachodzie, gdzie stał się słynnym muzykiem i kompozytorem, a zamieszkał w USA. Nie zapomniał przy tym wszystkim o Polakach – w 1908 r. był sponsorem pomnika bitwy pod Grunwaldem, który odsłonięto dwa lata później w Krakowie.

W czasie I wojny światowej działał w Komitecie Generalnym Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce a także w Komitecie Narodowym Polskim, będąc jego przedstawicielem w USA. Zasłużył się również jako pośrednik w rozmowach z prezydentem USA Woodrowem Wilsonem, któremu przekazał memoriał na temat Polski.

W grudniu 1918 r. w Poznaniu wygłosił przemowę, która następnie przyczyniła się do wybuchu powstania wielkopolskiego.

Na początku 1919 r. został premierem Polski, tworząc rząd, który pogodzić miał zwaśnione strony sporu politycznego w Polsce. W okresie konferencji wersalskiej stał, wraz z Romanem Dmowskim, na czele polskiej delegacji. W grudniu 1919 r. podał się do dymisji i powrócił do koncertowania.

W latach 30-tych zaangażował się w tworzenie opozycyjnego wobec sanacji Frontu Morges, który stał sie patronem nowego ugrupowania chadeckiego: Stronnictwa Pracy. W czasie II wojny światowej stanął na czele Rady Narodowej RP, pełniącej rolę sejmu na uchodźstwie, w Londynie.

Autor: Redakcja IDMN