29 kwietnia – 73 lat temu zmarł Karol Drzęźla

29 kwietnia 2020

Karol Drzęźla – urodzony 10 grudnia 1921 r w Piecach, pow. Rybnicki.

W 1944 roku wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych, aresztowany w maju 1945 roku i skazany na trzy lata więzienia. Na mocy amnestii wyszedł na wolność. Ponownie wstąpił w szeregi NSZ.

Uczestniczył w wielu akcjach przeciwko funkcjonariuszom UB.  W marcu 1945 roku, w ramach tzw. amnestii ujawnił swój udział w NSZ. 22 kwietnia 1947 roku skazany na karę śmierci. Tydzień później 29 kwietnia zamordowany na terenie więzienia w Białej.

Autor: Redakcja IDMN