29 maja – 73 lata temu został aresztowany Władysław Gałka

29 maja 2020

Władysław Gałka (1914-1981) – komendant Podokręgu Kraków Zewnętrzny „Limba”, adiutant  ppłk. Władysława Owoca „Pawła”, inspektora Komendy Krakowskiego Okręgu AK, wówczas nieformalny komendant Okręgu Krakowskiego NOW/NZW (następca ppłk. W. Owoca), zastępca delegata krakowskiej delegatury MSW Rządu RP na uchodźstwie, został aresztowany w kotle urządzonym przez UB w mieszkaniu Mariana Pajdaka w domu Tadeusza Stanaszka związanego towarzysko z krakowskimi działaczami SN od czasów przedwojennych, przy ul. Gontyna 4 w Krakowie.

Dzień wcześniej (28 V 1947) Gałka uczestniczył w Poznaniu, w mieszkaniu Józefa Dody, przyjaciela i współpracownika z okresu konspiracji wojennej w Krakowie, w spotkaniu z Adamem Doboszyńskim, od którego dostał do przekazania 2 listy oraz adres następnego spotkania, na którym miała być omawiana sprawa powrotu Doboszyńskiego za granicę.

Był to początek całej serii aresztowań działaczy SN, wśród których znaleźli się m.in. sam Doboszyński, Mieczysław Pszon, Lech Masłowski, Józef Lesser, Józef Łukaszewicz, a także działacze z Wrocławia Władysław Jaworski i Szymon Poradowski. Aresztowany również został Stanaszek.

Władysław Gałka  został skazany na karę śmierci, którą zamieniono na 15 lat więzienia. Opuściwszy je w listopadzie 1956 r., przez wiele kolejnych lat był inwigilowany przez SB.

Autor: Redakcja IDMN