29 września – 132 lata temu urodziła się Michalina Janoszanka (1889-1952)

29 września 2021

Malarka, działaczka oświatowa i społeczna, pisarka i poetka.

Urodziła się w Rzeszowie. Początkowo uczyła się rysunku na Wyższych Kursach dla Kobiet im. Adriana Baranieckiego w Krakowie, a później prywatnie u Leona Wyczółkowskiego, Jana Stanisławskiego oraz Leonarda Stroynowskiego. Dwa lata studiowała w Akademii Sztuki Pięknych w Wiedniu.

Zdecydowanie największy wpływ wywierał na nią Jacek Malczewski, z którego żoną Marią była spowinowacona. Często odwiedzała Malczewskich w ich willi „Pod Matką Boską” na krakowskim Zwierzyńcu, stała się jego muzą i ulubioną modelką, a także biografistką (wspomnienia pt. Wielki Tercjarz”). Pisała również eseje, nowele i poematy.

Głęboko religijna, była franciszkańską tercjarką, działała w wielu organizacjach o profilu chrześcijańskim , Zgromadzeniu Brata Alberta, Sodalicji Mariańskiej i w Towarzystwie Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Należała do Związku Strzeleckiego, Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej

Jej twórczość plastyczna koncentrowała się na tematach religijnych i baśniowych, ale malowała również portrety i obrazy na szkle. Swe prace wystawiała w Krakowie w TPSP i w warszawskiej Zachęcie. Wykonywała obrazy ołtarzowe dla krakowskich kościołów.

Spoczywa na cmentarzu Rakowickim.

Autor: Redakcja IDMN