3 maja – 87 lat temu zmarł Stanisław Krzyżowski

3 maja 2020

Stanisław Krzyżowski (ur. 1893) – powstaniec śląski, polityk, bliski współpracownik Wojciecha Korfantego. Brał udział we wszystkich trzech powstaniach na Śląsku za co odznaczono go Orderem Virtuti Militari.

Od wczesnych lat 20. czynnie zaangażowany w ruch polityczny Chrześcijańskiego Zjednoczenia Ludowego, a później Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji. Był redaktorem „Gazety Śląskiej”, piastował urząd radnego miasta Pszczyny, był również posłem na Sejm III kadencji z ramienia Katolickiego Bloku Ludowego oraz wieloletnim członkiem Rady Naczelnej PSChD w Warszawie.

Autor: Redakcja IDMN