3 października – 51 lat temu zmarł Wilhelm Fojcik (1879-1970)

3 października 2021

Kolejarz, działacz chadecki na Górnym Śląsku, członek władz III powstania śląskiego i poseł na Sejm RP I kadencji.

Urodził się w Przegędzy w pow. Rybnickim. Po ukończeniu gimnazjum w Bytomiu rozpoczął studia weterynarii w Berlinie, których jednak nie ukończył. Podjął pracę w kolejnictwie na Górnym Śląsku, gdzie zastał go koniec Wielkiej Wojny. Zaangażował się wówczas w działalność Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska organizując przyszłe oddziały powstańcze złożone z kolejarzy. 15 sierpnia 1919 r. został aresztowany i skazany na 2,5 roku więzienia. Pod warunkiem opuszczenia Górnego Śląska został zwolniony i udał się do Poznania. Tam odbył szkolenie z zakresu polskiej administracji kolejowej.

Powrócił w rodzinne strony wiosną 1920 r. aby objąć stanowisko kierownika Wydziału Kolei i Poczt w Polskim Komitecie Plebiscytowym. Po wybuchu III powstania śląskiego wszedł w skład władz powstańczych. Później organizował przejmowanie stacji kolejowych przez personel polski.

W 1922 r. został wybrany posłem na Sejm RP z ramienia Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy, lecz w maju 1924 r. zrzekł się mandatu i wrócił do pracy w kolejnictwie. W 1925 r. został naczelnikiem Wydziału Ruchu i zastępcą burmistrza Rybnika, w 1930 r. naczelnikiem Wydziału Ruchu DOKP Katowice.

Po wybuchu II wojny światowej kierował ewakuacją ludności ze Śląska. Wydalony wyrokiem sądu niemieckiego, pracował jako urzędnik Magistratu w Chrzanowie.

Po wojnie, do przejścia na emeryturę w 1957 r., był naczelnikiem DOKP Katowice. Zmarł w Katowicach.

Autor: Redakcja IDMN