3 sierpnia – 66 lat temu rozpoczęła się Akcja X-2

3 sierpnia 2020

Władze PRL rozpoczęły tzw. Akcję X-2, mającą na celu wysiedlenie zakonnic i likwidację domów zakonnych.

Decyzję o przeprowadzeniu akcji podjął ówczesny Prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz. Represje objęły terytorium województw: opolskiego, wrocławskiego i stalinogrodzkiego (katowickiego), a oficjalnym powodem była  konieczność likwidowania niemieckich wpływów w środowiskach zakonnych.

Nocą 3 sierpnia pracownicy UB oraz milicji, a także wojskowi wtargnęli do domów zakonnych i aresztowali ponad 1 300 sióstr zakonnych, które następnie wywieziono do obozów pracy. W latach 1956-1958 większość zakonnic odzyskała wolność jednak do tego czasu ich klasztory przestały istnieć. Władze zagrabiły w ten sposób 323 obiekty, w tym szpitale, domy opieki, przedszkola, sierocińce oraz grunty i budynki klasztorne.

Autor: Redakcja IDMN