31 maja – 30 lat temu zmarł Juliusz Braun

31 maja 2020

Juliusz Braun (ur. 1904) – prawnik, harcerz, działacz społeczny i katolicki, młodszy brat Jerzego Brauna.

Aktywny działacz Akcji Katolickiej, jako ochotnik zgłosił się do Wojska Polskiego podczas wojny polsko-bolszewickiej, również ochotniczo brał udział w walkach podczas wojny obronnej 1939 roku.

W czasie okupacji należał do stowarzyszenia „Federacja Organizacji Narodowo-Katolickich Unia”, której był współzałożycielem i współautorem jej programu (w szczególności w odniesieniu do zagadnień społecznych).

Po wojnie aresztowany i więziony przez UB od 1948 do 1953 roku. Zrehabilitowany na fali odwilży w 1956 roku.

Autor: Redakcja IDMN