4 czerwca – 60 lat temu zmarł gen. Józef Haller von Hallenburg

4 czerwca 2020

Gen. Józef Haller von Hallenburg (ur. 1873 r.) – w młodości należał do Sodalicji Mariańskiej, pod koniec XIX w. wstąpił do armii austro-węgierskiej, społecznie aktywny jako instruktor i wychowawca Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i harcerstwa, w l. 1920-1923 przewodniczący ZHP.

W czasie I wojny światowej był dowódcą 3 pułku Legionów Polskich. W 1918 r. przebił się na tereny rosyjskie, protestując przeciwko traktatowi brzeskiemu, a następnie do Francji, gdzie został dowódcą oddziałów polskich, tzw. „Błękitnej Armii” i Naczelnym Wodzem wojsk polskich sprzymierzonych z ententą. W czasie wojny polsko-bolszewickiej dowodził Frontem Północnym.

W okresie II RP politycznie związał się z chadecją – w latach 1922-1928 piastował urząd posła. Później był jednym z przywódców Frontu Morges oraz Stronnictwa Pracy. W czasie II wojny światowej udał się do Francji, gdzie wszedł jako minister w skład rządu emigracyjnego. Po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii.

Autor: Redakcja IDMN