4 sierpnia – 123 lata temu urodził się Eugeniusz Kłoczowski

4 sierpnia 2020

Eugeniusz Kłoczowski (zm. 1985 r.), publicysta, ziemianin, aktywista katolicki.

Uczył się w Mławie, gdzie był członkiem młodzieżowej konspiracji, następnie studiował w Warszawie na SGGW. W czasie studiów wziął udział w obronie Lwowa oraz wojnie polsko-bolszewickiej. Od 1921 r. zarządzał majątkiem rodzinnym w Bogdanach w okolicy Przasnysza. Społecznie związał się z Akcją Katolicką, której był prezesem w dekanacie przasnyskim. Współpracował również z ks. Władysławem Korniłowiczem i pisał artykuły do Hasła Katolickiego oraz Gazety Rolniczej. Za swoją działalność otrzymał medal papieski Pro Ecclesia et Pontifice.

W okresie II wojny światowej Kłoczkowski został przesiedlony wraz z rodziną do Generalnego Gubernatorstwa, gdzie współpracował z Delegaturą Rządu na Kraj. Po zakończeniu wojny pracował jako rolnik w Wielkopolsce. W 1963 r. obronił doktorat pt. Znaczenie pism „Ziemianin” i „Poradnik Gospodarski” dla postępu rolnictwa w Wielkopolsce w latach 1889–1914 oraz publikował teksty w prasie rolniczej.

Autor: Redakcja IDMN