4 stycznia – 151 lat temu urodził się Tytus Jaszkowski (1870-1963)

4 stycznia 2021

Działacz narodowy, powstaniec śląski. Założyciel i prezes gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Królewskiej Hucie (ob. Chorzów).

Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim jako syn mistrza malarskiego. W 1892 r. zamieszkał w Królewskiej Hucie. Był organizatorem miejscowego ogniska „Sokoła” (1901) i jego prezesem, a wcześniej współzałożycielem ognisk w Bytomiu (1895) i Katowicach (1896). Z racji swojej działalności był pod stałą obserwacją policji, oskarżany o zniewagę władz pruskich.

We wrześniu 1918 r. tworzył zakonspirowane oddziały Straży Obywatelskiej dla Górnego Śląska oraz Związek Wojacki, zrzeszający kombatantów polskich z okresu I wojny światowej.

W 1919 r. przeprowadził się do Lipin (obecnie dzielnica Świętochłowic), gdzie założył lokalne struktury Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska oraz kolejne gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Wziął udział w pracach plebiscytowych. Należał do pierwszego składu miejscowej Rady Ludowej, a podczas III Powstania Śląskiego miejscowej Komendy Placu.

W dwudziestoleciu działał w Związku Powstańców Śląskich. Powołał do życia Związek Obrony Kresów Zachodnich. Mimo zaawansowanego wieku we wrześniu 1939 r. zgłosił się do kompanii samoobrony i w latach okupacji współpracował z ruchem oporu.

Zmarł 14 marca 1963 r. w Świętochłowicach-Lipinach. Spoczywa na miejscowym cmentarzu przy ul. Łagiewnickiej.

Autor: Redakcja IDMN