4 września – 85 lat temu zmarł Bogusław Parczewski

4 września 2020

Bogusław Parczewski (1869-1935), lekarz, działacz społeczny i filantrop, powstaniec śląski.

Urodził się w Belnie na Pomorzu w rodzinie ziemiańskiej. Od 1888 r. studiował medycynę we Wrocławiu i w Lipsku, gdzie w 1894 r. obronił doktorat z zakresu ginekologii. Otworzył praktykę w Poznaniu. W 1898 r. zamieszkał w Bytomiu włączając się w działania polskich organizacji, takich jak Towarzystwo Czytelni Ludowych, Polskie Towarzystwo Ludowe czy Górnośląskie Towarzystwo Literackie, któremu przewodził w latach 1902-1920. Był współzałożycielem Towarzystwa Lekarzy Polaków na Śląsku oraz Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Beskid” w Cieszynie. W 1913 został członkiem zarządu Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Bytomiu. Należał do zarządu Dzielnicy Śląskiej „Sokoła”. W kwestiach politycznych sympatyzował zarówno z narodową demokracją, jak i z chadecją, będąc rzecznikiem ich ścisłej współpracy.

Od 1919 r. wykładał na kursach sanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża dla Śląska. Po zamordowaniu przez niemieckich bojówkarzy Andrzeja Mielęckiego w sierpniu 1920 r. został przewodniczącym Komitetu Sierocińca im. A. Mielęckiego w Bytomiu. W 1921 r. zaangażował się w akcję plebiscytową i wziął udział w III powstaniu śląskim kierując powstańczymi szpitalami.

Od 1922 r. prowadził praktykę lekarską w Katowicach. W roku 1923 założył Oddział Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. W latach 1926–30 zasiadał w radzie miasta. Cieszył się powszechnym szacunkiem. Nie założywszy rodziny okazały majątek przeznaczał na cele charytatywne i patriotyczne, organizacje społeczne, m.in. Macierz Szkolną w Gdańsku. Opiekował się także artystami.Spoczywa na cmentarzu przy ul. Gliwickiej w Katowicach.

Autor: Redakcja IDMN