6 lipca – 87 lat temu zmarł Franciszek Maryański

6 lipca 2020

Franciszek Maryański (1869-1933) działacz społeczny i cechowy, polityk, poseł na Sejm  z listy Stronnictwa Narodowego.

Urodził się w Praszce k. Wielunia. Był synem szewca. Sam zdobył dyplom mistrza krawieckiego i otworzył firmę w Warszawie. Na pocz. XX w. zaangażował się w organizację polskiego rzemiosła. Współtworzył Bursę dla Terminatorów i ogólnopolski Związek Rzemieślników Chrześcijan (1906), którego był wieloletnim prezesem. Stał na czele Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego. W 1913 r. był jednym z założycieli a następnie członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa „Rozwój” (Towarzystwo Popierania Przemysłu i Handlu Polskiego „Rozwój”; Towarzystwo Rozwoju Przemysłu, Rzemiosł i Handlu; od 1923 r. Związek Popierania Polskiego Stanu Posiadania), którego zadaniem było unarodowienie życia ekonomicznego i wcielanie w życie hasła „swój do swego po swoje”,  nawołującego do kupowania tylko w placówkach będących polską własnością. Wniósł również swój wkład w rozwój Skolimowa, gdzie był wieloletnim członkiem Ochotniczej Straży Ogniowej oraz Samorządowej Rady Obywatelskiej Uzdrowiska (1917). Wkrótce po odzyskaniu niepodległości stanął na czele Centralnego Towarzystwa Rzemieślniczego Rzeczypospolitej. Udzielał się (jako sędzia honorowy) w III Gnieździe Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

Zaangażowany w działalność Związku Ludowo-Narodowego, a następnie Obozu Wielkiej Polski, w 1928 r. został członkiem Komitetu Organizacyjnego Stronnictwa Narodowego, w później został prezesem jego Okręgu Stołecznego.  Z listy katolicko-narodowej bez powodzenia starował do Sejmu w wyborach 1928 r. (został zastępcą posła). Mandat uzyskał dwa lata później z listy narodowej w okręgu Warszawa kandydując do Sejmu III kadencji. Jego sprawowanie przerwała śmierć na grypę. Zmarł w Skolimowie, gdzie został pochowany.

Autor: Redakcja IDMN