6 sierpnia – 148 lat temu urodził się Jan Emanuel Rozwadowski

6 sierpnia 2020

Jan Emanuel Rozwadowski (zm. 1935 r.) – ziemianin, ekonomista, polityk narodowy, jeden z najbliższych współpracowników Romana Dmowskiego podczas I wojny światowej; członek polskiej delegacji na konferencję w Wersalu w 1919 r.

W młodości uczył się we Lwowie i Stanisławowie, w 1895 r. obronił doktorat z prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie studiował w Niemczech: w Halle, Lipsku, Berlinie. Następnie naukowo zajmował się zagadnieniami parcelacji ziemi w Wielkopolsce oraz bezrobociem rolnym w Galicji. W 1905 r. uzyskał habilitację i wykładał we Lwowie jako docent prywatny w latach 1907-1912. Politycznie związał się z obozem Narodowej Demokracji, współpracował zarówno z prasą endecką, jak i partią – Stronnictwem Demokratyczno-Narodowym. W 1905 r. został członkiem Ligi Narodowej. W okresie I wojny światowej działał w Naczelnym Komitecie Narodowym, w 1915 r. przeniósł się do Szwajcarii, gdzie w Lozannie współtworzył Centralną Agencję Polską, która dzięki funduszom Polonii amerykańskiej mogła prowadzić działalność propagującą sprawę polską na Zachodzie.

Należał do jej tzw. Poufnego Koła Politycznego. W 1917 r. został członkiem Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, którego był współtwórcą. Wraz z Marianem Seydą stali na czele specjalnego biura, które otrzymała uprawnienia od władz francuskich do wystawiania tymczasowych paszportów polskich Polakom, którzy potrafili udowodnić swoje pochodzenie. Dzięki swej pozycji w KNP po zakończeniu wojny został członkiem delegacji polskiej na konferencję w Wersalu. W II RP nadal był związany z partiami narodowymi i organizacjami społecznymi. Był członkiem Związku Ludowo-Narodowego, Stronnictwa Narodowego, Obozu Wielkiej Polski oraz tajnej Straży Narodowej.

Na zdjęciu – drugi od lewej w górnym rzędzie.

Autor: Redakcja IDMN