7 lipca – 146 lat temu urodził się Władysław Grabski

7 lipca 2020

Władysław Grabski (zm. 1938) – dwukrotny premier Polski, ekonomista, polityk narodowy, autor reformy walutowej. Uczony pochodził z ziemiańskiej rodziny z Kujaw. Studiował historię i ekonomię na paryskiej Sorbonie, po zakończeniu studiów prowadził działalność naukową oraz praktyczną w zakresie rolnictwa.

W 1905 r. został członkiem Ligi Narodowej i rozpoczął działalność polityczną – w latach 1905-1912 sprawował mandat posła do rosyjskiej Dumy Państwowej. W Okresie I wojny światowej, działał w Komitecie Narodowym Polskim i był jednym z liderów emigracji polskiej w Cesarstwie Rosyjskim.

Po powrocie na ziemie polskie został członkiem rządu Józefa Świeżyńskiego, Naczelnej Rady Ludowej oraz ekspertem na konferencji wersalskiej. W okresie II RP sprawował dwukrotnie mandat posła z ramienia Związku Ludowo-Narodowego, był ministrem skarbu w rządzie Leopolda Skulskiego, po którego dymisji został premierem 23 VI 1920 r. i brał udział w negocjacjach w belgijskim Spa. 24 VII 1920 r . Zrezygnował z tego stanowiska. Ponownie premierem został w 1923 r., gdy współtworzył rząd mający przeprowadzić sanację skarbu państwa. W tym celu zostały mu nadane specjalne pełnomocnictwa.

Był inicjatorem reformy waluty polskiej, w ramach której stworzono złotego w miejsce marki polskiej oraz powołano Bank Polski, będący bankiem emisyjnym. Premierem przestał być 13 XI 1925 r.

Poza działalnością polityczną, Grabski był wieloletnim profesorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiej w Warszawie, rektorem tej uczelni w latach 1926-1928 oraz prorektorem w latach 1928-1929, publikował książki i artykuły naukowe oraz publicystyczne. Polityk zmarł 1 III 1938 r., spoczywa na warszawskich Powązkach (kwatera 89-3/4-30/31).

Autor: Redakcja IDMN