7 listopada – 129 lat temu urodził się Franciszek Urbański

7 listopada 2020

Działacz związkowy, polityk i poseł chadecki oraz sanacyjny.

Urodził się koło Kutna. Zdobył wykształcenie dyplomowanego organisty. W II RP był początkowo działaczem związkowym i sekretarzem Chrześcijańskiego Związku Zawodowego Robotników Rolnych RP, a w latach 1927–1939 prezesem Chrześcijańskich Związków Zawodowych. W latach 1922-1930 sprawował mandat posła z ramienia Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy i zasiadał w zarządzie partii. Związał się następnie z obozem sanacyjnym: zasiadał w parlamencie IV kadencji w latach 1935-1938, od 1937 r. reprezentując prorządowy Obóz Zjednoczenia Narodowego.

Podczas II wojny światowej poświęcił się działalności konspiracyjnej w Stronnictwie Pracy posługując się pseudonimami „Franciszek” lub „Rzewuski”. Od maja 1943 r. reprezentował partię w Krajowej Reprezentacji Politycznej, a od stycznia 1944 r. w Radzie Jedności Narodowej, której był sekretarzem. Brał udział w Powstaniu Warszawskim.

28 marca 1945 r. w Pruszkowie został aresztowany przez NKWD i wraz z innymi przywódcami Polskiego Państwa Podziemnego wywieziony do Moskwy. W procesie szesnastu otrzymał wyrok 4 miesięcy więzienia. Powrócił do kraju w sierpniu 1945 r.. Zmarł w Warszawie 7 grudnia 1949 r. Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kw.170-2-7).

Autor: Redakcja IDMN