7 marca – 111 lat temu zmarł Jan Głogowski (1854-1910)

7 marca 2021

Lekarz, filantrop, działacz endecki i oświatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Urodził się w Goszczynie pod Grójcem. Po śmierci rodziców jego wychowaniem zajął się stryj – ksiądz i profesor Akademii Duchownej w Warszawie. W 1880 r. ukończył studia medyczne na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim i został mianowany przez Urząd Gubernialny w Radomiu lekarzem miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim, z którym był związany do śmierci. W 1897 r. otworzył we własnym domu przy ul. Aptecznej ambulatorium i tzw. Dom Leczniczy (namiastkę szpitala). Jako aktywny członek Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego i Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego zorganizował w Ostrowcu ich oddziały terenowe.

Był członkiem tajnej Ligi Narodowej, do której wstąpił jako jeden z pierwszych w guberni radomskiej, a następnie jednym z liderów Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. W 1905 r. wraz z Adamem Mrozowskim organizował Narodowy Związek Robotniczy w przy cukrowni w pobliskich Częstocicach. W 1906 r. został wybrany elektorem do I Dumy Państwowej.

Oprócz działań zawodowych i politycznych żywo angażował się w lokalne życie społeczne. Udzielał się w Towarzystwie Śpiewaczym „Lutnia”, współorganizował Ochotniczą Straż Ogniową (1901) i Ostrowieckie Towarzystwo Zapomogowo-Pożyczkowe (1903). Szczególną aktywność wykazał na polu organizacji oświaty. Od 1902 r. w okolicznych osiedlach współtworzył pierwsze koła Towarzystwa Oświaty Narodowej. Po 1905 r. jako wiceprezes koła Polskiej Macierzy Szkolnej przyczynił się do reaktywowania prywatnej pensji żeńskiej i rozpoczął starania na rzecz utworzenia męskiego progimnazjum humanistycznego. Wchodząc w skład kierownictwa radomskiego Związku Unarodowienia Szkół brał udział w akcji spolszczania oświaty, urzędów i sądów.

Obdarzony niezwykłą wrażliwością, założył z Adamem Wardyńskim, drugim ostrowieckim lekarzem-filantropem, Ostrowieckie Towarzystwo Wspomagania Biednych.

Zmarł w stanie kawalerskim. W testamencie oddał swe nieruchomości na cele oświatowe i opiekuńcze. Piętrowy dom przy ówczesnej ul. Aptecznej (ob. ul. Głogowskiego; siedziba Urzędu Miasta) przekazał władzom Ostrowca pod warunkiem pomieszczenia w nim męskiego progimnazjum o profilu filologicznym. Darował miastu również dwa place z przeznaczeniem na dom dla starców i kalek oraz na ochronkę dla dzieci. Został pochowany w kwaterze B-3 cmentarza parafialnego w Ostrowcu przy ul. Denkowskiej.

Autor: Redakcja IDMN