7 sierpnia – 87 lat temu zmarł Aleksander Henryk de Rosset

7 sierpnia 2020

Zmarł Aleksander Henryk de Rosset (ur. 1866) – przedsiębiorca, działacz społeczny, polityk przez pewien czas związany z narodową demokracją.

Początkowo uczył się w szkołach w Odessie i Nowozbykowie. Studiował w Rydze, gdzie uzyskał dyplom inżyniera mechanika. Tak też związał się z korporacją studencką „Arkonia”, patriotyczną organizacją grupującą jedynie Polaków, oraz publikował artykuły w prasie gospodarczej. W 1890 r. powrócił na ziemie polskie i zajął się działalnością gospodarczą. W 1905 r. rozpoczął działalność polityczną; był członkiem Związku Postępowo-Demokratycznego oraz Polskiej Partii Postępowej, której przewodniczył. W okresie I wojny światowej współdziałał z politykami opcji antyniemieckiej i narodowymi. De Rosset wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego Warszawy.

W 1918 r. został wybrany do Rady Stanu, a następnie aresztowany za działalność antyniemiecką. W 1919 r. wystartował do Sejmu Ustawodawczego i został członkiem Związku Ludowo-Narodowego (endecja), który później opuścił i założył partię Związek  Mieszczański. W 1920 r. był członkiem Rady Obrony Państwa. Po 1922 r. prowadził działalność gospodarczą.

Autor: Redakcja IDMN