73. rocznica śmierci Konstantego Skirmunta

24 lipca 2022

73 lata temu, 24 lipca 1949 r., zmarł Konstanty Skirmunt, polityk i dyplomata, członek Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, minister spraw zagranicznych II RP.

Konstanty Skirmunt urodził się 30 sierpnia 1866 r. w Mołodowie koło Kobrynia w rodzinie ziemiańskiej. Ukończył gimnazjum w Petersburgu, a następnie studia prawnicze na tamtejszym uniwersytecie.

Przed 1914 rokiem był członkiem Rady Państwa Imperium Rosyjskiego. W latach I wojny światowej działał w Centralnym Komitecie Obywatelskim Królestwa Polskiego w Rosji oraz w Polskim Towarzystwie Pomocy Ofiarom Wojny. Od 1917 r. należał do Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu – był jego przedstawicielem przy Królestwie Włoch i Stolicy Apostolskiej. W trakcie konferencji wersalskiej był delegatem i doradcą w sprawie zagadnień odpowiedzialności za wywołanie wojny.

Po odzyskaniu niepodległości pełnił funkcję posła RP we Włoszech. W latach 1921-1922 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych w rządach Wincentego Witosa i Antoniego Ponikowskiego. Od 1922 r. poseł RP w Wielkiej Brytanii, podniesiony do rangi ambasadora w 1929 r., którą to funkcję pełnił do 1934 r.

Po przejściu na emeryturę osiadł w rodzinnym Mołodowie, gdzie zastał go wybuch wojny, zaś po II wojnie światowej osiadł w Wałbrzychu gdzie zmarł w 1949 r.

Autor: Redakcja IDMN