8 grudnia – 103 lata temu odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

8 grudnia 2021

Przygotowania do założenia nowego uniwersytetu rozpoczęły się w lutym 1918 r. Powołano wówczas z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego (1871-1922), rektora likwidowanej przez bolszewików Akademii Duchownej w Petersburgu, komitet organizacyjny nowej wszechnicy. Ks. Radziszewski zdołał pozyskać wielu sojuszników w środowisku piotrogrodzkiej Polonii. Byli wśród nich również bogaci przedsiębiorcy (Karol Jaroszyński i inż. Franciszek Skąpski), którzy zobowiązali się m.in. sfinansować powstanie uniwersytetu.

Po wielu debatach na siedzibę nowej uczelni wybrano Lublin (brano pod uwagę także Włocławek, Krzemieniec, Żytomierz, Łuck, Równe, Zamość i Kalisz). Inicjatywa powołania wyższej uczelni na wzór belgijskiego Katolickiego Uniwersytetu w Leuven została poparta przez polskich hierarchów oraz nuncjusza Achillesa Rattiego (późniejszego Piusa XI). 27 lipca 1918 r. Zarząd Biskupów Królestwa Polskiego powołał uczelnię pod nazwą „Uniwersytet Lubelski” („Katolicki” w nazwie jest od 1928 r.). Na stanowisko rektora powołano ks. Radziszewskiego.

Pierwsza inauguracja odbyła się 8 grudnia 1918 r. w gmachu Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, który tymczasowo pełnił funkcję siedziby Uniwersytetu.

Powołane zostały 4 wydziały: Teologiczny, Prawa Kanonicznego, Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych oraz Nauk Humanistycznych. Nowy Uniwersytet zyskiwał stopniowo kolejne uprawnienia. Arcybiskup mohylewski Edward Ropp, przelał uprawnienia podlegającej mu, a likwidowanej przez bolszewików, Akademii Duchownej w Petersburgu na nowo powstającą uczelnię.

Studia rozpoczęło 399 studentów. Kadrę stanowiło 12 profesorów zwyczajnych, 6 nadzwyczajnych, 5 zastępców profesora i 2 lektorów. W 1920 r. papież Benedykt XV erygował Uniwersytet, przez co mógł on nadawać stopnie licencjata i doktora. Uprawnienia te zostały następnie potwierdzone przez Piusa XI.

W 1921 r. uczelnia uzyskała pierwszą własną siedzibę w podominikańskim budynku tzw. koszar świętokrzyskich przy Al. Racławickich.

Autor: Redakcja IDMN