8 lipca – 52 lata temu zmarł Franciszek Xawery Pusłowski

8 lipca 2020

Franciszek Xawery Pusłowski (ur. 1875) – hrabia, tłumacz, poeta, dyplomata.

W 1919 roku został oddelegowany jako tłumacz i towarzyszył premierowi Ignacemu Janowi Paderewskiemu w czasie konferencji pokojowej w Paryżu. W służbie dyplomatycznej pozostał do 1923 roku, potem udzielał się prywatnie w życiu społecznym Krakowa m.in. pomagając gromadzić fundusze na budowę Muzeum Narodowego.

Po wojnie, w latach 1945–1950 był wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Jego kolekcja obrazów, porcelany i tkanin przetrwała okres wojny jednak nachodzony później przez władze PRL, które zainteresowane były upaństwowieniem jego własności zdecydował się przekazać ją jako dar na Zamek Wawelski, a pozostałą część kolekcji oraz pałac w Krakowie przekazał Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.

Autor: Redakcja IDMN