8 sierpnia – 52 lata temu

8 sierpnia 2020

Zmarła Matylda Getter (ur. 1870 r.) – siostra zakonna, w latach 1936-1945 naczelna matka przełożona prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, w latack 1945-1954 przełożona warszawskiego domu zgromadzenia przy ul. Hożej; działaczka społeczna oraz oświatowo-wychowawcza.

W okresie międzywojennym zakładała nowe placówki edukacyjne i opiekuńcze w Polsce centralnej oraz we wschodniej części kraju. Dom prowincjalny w Warszawie, którym kierowała w 1944 roku przyjął formę szpitala powstańczego. Wcześniej, przez całą okupację siostry prowadziły tam kuchnię, z której korzystało ok. 300 ubogich dziennie. Matka Getter, przez całą okupację współpracowała z konspiracyjnymi komórkami więziennymi w wystawianiu nowych dokumentów dla osób ściganych przez Niemców. Ponadto wykorzystywała sieć sierocińców zgromadzenia w Warszawie i okolicach (w sumie 22), do ukrywania w nich żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Przyjmowała także osoby dorosłe pochodzenia żydowskiego, które następnie kierowała do zaprzyjaźnionych domów, m.in. ziemiańskich (jak w przypadku podwarszawskich Szelig).

W 1942 zadecydowała, że jej zgromadzenie przyjmie każde dziecko z getta. Dzięki tej akcji siostrom franciszkankom ze wszystkich prowincji udało się ocalić kilkaset osób skazanych na zagładę. Została pośmiertnie odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za ratowanie Żydów. Jak pisał o niej prymas Stefan Wyszyński nawiedzając dom zakonny w 1951 r.: „zawsze niezmordowana i pełna ducha macierzyńskiego”.

Autor: Redakcja IDMN