80. rocznica śmierci błogosławionego Piotra Bonifacego Żukowskiego

10 kwietnia 2022

80 lat temu, 10 kwietnia 1942 r., zginął w obozie Auschwitz-Birkenau Piotr Bonifacy Żukowski, franciszkanin i błogosławiony Kościoła Katolickiego.

Urodził się 13 stycznia 1913 roku jako Piotr Żukowski, był jednym z czworga dzieci Andrzeja i Albiny z domu Wańkiewicz. Ukończył cztery klasy szkoły powszechnej i przez kolejnych kilka lat pozostawał w domu rodzinnym, pomagając rodzicom w pracach na roli. Jako siedemnastolatek podjął decyzję o wstąpieniu do zakonu franciszkanów. 16 lipca 1932 r. w Niepokalanowie złożył pierwsze śluby i przyjął zakonne imię Bonifacy. 2 sierpnia 1935 r. złożył śluby wieczyste.

Całe swoje życie zakonne spędził w klasztorze w Niepokalanowie, pracując w klasztornej drukarni, skąd na cały świat wysyłano miesięcznik „Rycerz Niepokalanej” i inne pisma. Należał też do miejscowej drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej.

Po wybuchu II wojny światowej brat Bonifacy pozostał w klasztorze niepokalanowskim, chociaż miał możliwość wyjazdu i szukania bezpieczniejszego schronienia. Narażając własne życie, zabezpieczał sprzęt drukarski przed zagrabieniem bądź zniszczeniem. 14 października 1941 r. wraz z pięcioma współbraćmi został aresztowany przez Gestapo. Osadzony na Pawiaku, nie przestawał modlić się, podnosić na duchu innych więźniów, a także dzielił się z nimi żywnością, otrzymywaną w paczkach z Niepokalanowa.

Przewieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, został tam zarejestrowany jako numer 25447. W obozie skierowano go do pracy przy transporcie materiałów budowlanych. Pracował też przy rozbiórce zniszczonych budynków, kopaniu żwiru, nakrywaniu dachów i przebieraniu brukwi.
Kilkakrotnie ciężko pobity, starał się znosić swoje cierpienia w duchu wiary. Trudne warunki obozowe, głód i zimno spowodowały, że zachorował na zapalenie płuc. Po dwutygodniowym pobycie w szpitalu obozowym zmarł w dniu 10 kwietnia 1942.

Został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II 13 czerwca 1999 r. w gronie 108 błogosławionych męczenników za wiarę z czasów II wojny światowej.

Autor: Redakcja IDMN