9 października – 51 lat temu zginął Jerzy Ciesielski (1929-1970)

9 października 2021

Inżynier, wykładowca akademicki, działacz katolicki i sportowy. Sługa Boży Kościoła.

Urodził się w Krakowie. Był synem wojskowego. Podczas II wojny światowej ukończył prywatną Szkołę Handlową E. Liberdy. Po wojnie studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego AGH, gdzie uzyskał dyplom magistra inżyniera (1954). Rozpoczął pracę na Politechnice Krakowskiej, gdzie obronił pracę doktorską (1960), podjął wykłady i otrzymał habilitację (1968). Był autorem 41 publikacji z dziedziny konstrukcji żelbetowych.

Od zakończenia wojny rozwijał działalność społeczną. Działał w harcerstwie. Jego wielką pasją stał się sport. Niezależnie od studiów inżynierskich ukończył Studium Wychowania Fizycznego (1951). Uprawiał piłkę ręczną, koszykówkę i wioślarstwo, był instruktorem narciarstwa, należał do AZS i Cracovii, organizował spływy kajakowe i wycieczki piesze.

Jednocześnie zaangażował się głęboko w życie Kościoła. Z chwilą rozpoczęcia studiów znalazł się w kręgu młodzieży skupionej w Duszpasterstwie Akademickim przy Kolegiacie św. Anny wokół ks. Jana Pietraszko (Iuventus Christiana). W 1952 r. związał się również z duszpasterstwem akademickim przy kościele św. Floriana, prowadzonym przez ks. prof. Karola Wojtyłę, z którym wkrótce połączyła go wielka przyjaźń, umacniana podczas wspólnych wędrówek po górskich i wodnych szlakach. Kultura osobista i delikatność ułatwiały mu kontakt z ludźmi. Był człowiekiem modlitwy i Eucharystii. „Lubił się modlić i wykorzystywał każdą po temu okazję” – wspominał przyszły papież.

W 1966 r. zetknął się z powstałym we Włoszech ruchem „Focolare”, noszącym oficjalną nazwę Dzieła Maryi i rozpoczął propagowanie jego idei na terenie Polski. Członkowie ruchu starają się ukazywać współczesnemu światu, w jaki sposób chrześcijanin XX wieku ma żyć Ewangelią i jak dążyć do osobistej świętości.

W październiku 1969 r. przeprowadził się do Sudanu, gdzie został wykładowcą na Uniwersytecie w Chartumie. Również i tam zainicjował wspólnotę ruchu „Focolare”.

Wraz z dwójką młodszych dzieci zginął w katastrofie statku wycieczkowego na Nilu. Przeżyła jedynie jego starsza córka. Prochy złożono na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył kardynał Wojtyła. W 1998 r. urna została przeniesiona do Kolegiaty Akademickiej św. Anny.

W listopadzie 1985 r. krakowska Kuria Metropolitalna rozpoczęła proces beatyfikacyjny. W grudniu 2013 r. papież Franciszek zezwolił na ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego.

Autor: Redakcja IDMN