98 lat temu prezydent Stanisław Wojciechowski wydał rozporządzenie o zmianie ustroju pieniężnego

14 kwietnia 2022

98 lat temu, 14 kwietnia 1924 r., prezydent Stanisław Wojciechowski wydał rozporządzenie o zmianie ustroju pieniężnego – złoty zastąpił markę polską.

Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 r. na terytorium II Rzeczypospolitej były początkowo w obiegu marka niemiecka, korona austriacka i marka polska (waluta Królestwa Polskiego). Dekretem Naczelnika Państwa z 7 grudnia tego roku marka polska stała się prawnym środkiem płatniczym w całym kraju, w następnym roku wycofano z obiegu korony austriackie, a w 1920 i 1922 r. marki niemieckie funkcjonujące na terenie Wielkopolski, Pomorza i Górnego Śląska.

Ustawą z 28 lutego 1919 r. Sejm zdecydował o wprowadzeniu w Polsce w przyszłości złotego. W tym okresie debatowano nad powołaniem nowego banku emisyjnego pod nazwą Bank Polski w miejsce Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej (PKKP), jednak ostateczne decyzje w tej sprawie były odwlekane. Stosownie do tej ustawy zamówiono za granicą banknoty oznakowane nazwą nieistniejącego jeszcze Banku Polskiego.

W styczniu 1920 r. Sejm RP ustanowił jako jedyną walutę państwa polskiego markę polską.
Na początku lat 20. na skutek działań wojennych i trudnej sytuacji gospodarczej pojawiła się w Polsce wysoka inflacja, która z czasem przeszła w hiperinflację, pogłębiając jeszcze problemy gospodarcze za czym szły również problemy społeczne.

Rozwiązania tych problemów podjął się powołany w grudniu 1923 r. drugi rząd Władysława Grabskiego. Rządowi udało się ustabilizować budżet i wyhamować inflację co umożliwiło przeprowadzenie reformy walutowej. Już w styczniu 1924 r. ogłoszono wprowadzenie złotówki w miejsce marki oraz powołanie emitenta waluty – Banku Polskiego. 14 kwietnia rozporządzenie w tej sprawie podpisał prezydent Stanisław Wojciechowski.

Marka polska miała zostać wymieniona na złotego po kursie 1 800 000:1. Nowa waluta została oparta na parytecie złota, co zapewniło jej stabilność. Aż do II wojny światowej polski złoty pozostał jedną z najbardziej stabilnych walut na świecie.

Autor: Redakcja IDMN