Książki

book-cover

„Polskę mam w sercu. Antologia tekstów historycznych”

Jerzy Adam Radomski
book-cover

„Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego. Tom IV”

red. dr hab. Rafał Łatka
book-cover

„Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego. Tom 4”

red. dr Krzysztof Kawęcki
book-cover

„Archiwum Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa (1920-1921). Tom II”

red. prof. Marian Marek Drozdowski
book-cover

„Życiorys 1865-1939”

Zygmunt Wasilewski
book-cover

„Dziedzictwo myśli narodowej”

pod red. Krzysztofa Kawęckiego i Jana Żaryna
book-cover

Encyklopedia ruchu narodowego. Organizacje, wydarzenia, pojęcia, t. 1–2

book-cover

„Blaski i cienie bohaterskiego pięciolecia”

Józef Rokicki
book-cover

„Życie religijne podczas Powstania Warszawskiego”

Marcelina Koprowska
book-cover

„Życie obok systemu. Maciej Święcicki (1913–1971)”

Rafał Kowalczyk
book-cover

„Archiwum Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa (1920–1921)”, t. 1

red. Marian M. Drozdowski
book-cover

„Liga Narodowo-Demokratyczna (1957–1960)”

Krzysztof Kawęcki
book-cover

„Z dziejów Polski i Skarżyska-Kamiennej”

Stanisław Michnowski
book-cover

„Liga Narodowa w zaborze pruskim i jej działacze”

Tomasz Sikorski Adam Wątor
book-cover

„Kresowe memorabilia”

Jarosław Kossakowski
book-cover

„Dzieci Paderewskiego” i „Paderewski wraca”

Kazimierz Braun
book-cover

"Długi dzień w Tokio"

Jacek Inglot
book-cover

Słowniki biograficzne IDMN z Nagrodą FENIKS 2021 w kategorii historia!

Krzysztof Kawęcki
book-cover

„Listy na czas przełomu”

Paweł Skibiński Rafał Kowalczyk
book-cover

Ukazał się drugi tom „Słownika biograficznego polskiego obozu narodowego” pod redakcją dr. Krzysztofa Kawęckiego

Krzysztof Kawęcki

Zobacz również