Książki

book-cover

Zygmunt Plater z Białaczowa (1870-1934). Jego ród, miejsce i życie. Wspomnienia (1870-1914). Wspomnienia, anegdoty i doświadczenia myśliwskie (1931).

Tomasz Panfil Zygmunt hr. Plater
book-cover

„Kościół w Polsce 2023. Raport”

book-cover

„Bolesław Piasecki. Początki drogi (1915-1944)”

Wojciech Muszyński
book-cover

„Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej. »Sztuka i Naród« (1942-1944)”

book-cover

Kardynał Stefan Wyszyński, „Dzieła zebrane”, t. XXIII

book-cover

„Listy z Morozowki 1940-1946”

Łukasz Szleszkowski
book-cover

„Diaspora i ojczyzna wyobrażona. Związek Harcerstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii w latach 1945-2016”

Karol Leszczyński
book-cover

„Ojciec parafii i opiekun diecezji. Życie i posługa kapłańska Franciszka Strzyża (1876–1942)”

Tomasz Nocoń
book-cover

„Broszury programowe (1940-1943)”

Karol Stojanowski
book-cover

„Jan Kaim (1912-1949). Wszechpolak, żołnierz, kurier”

Michał W. Puchalski
book-cover

„Prezydent Woodrow Wilson a odrodzenie państwa polskiego (1914-1918)”

Mieczysław B. Biskupski
book-cover

„Na przedpolu Jałty. Wspomnienia z tajnej służby w dyplomacji”

Jerzy Kurcyusz
book-cover

„Bunt duszy polskiej. O twórczości politycznej i literackiej Romana Dmowskiego (z lat 1893-1934)”

Krzysztof Kosiński
book-cover

„Europejska szachownica. Marzenie o Chrześcijańskiej Demokracji”

Stanisław M. Gebhardt Sławomir S. Górski
book-cover

„Wygnanie. Wojenna historia kresowej rodziny”

book-cover

„W obronie duszy polskiej. Kardynał August Hlond jako opiekun duchowy emigracji polskiej w źródłach Polskiej Misji Katolickiej we Francji 1927–1948”

book-cover

„Jan Mosdorf (1904–1943). Życie i myśl polityczna”

Mateusz Kofin
book-cover

„Zawsze głosiłem prawdę. Nauczanie społeczne w wypowiedziach księdza Jerzego Popiełuszki. Wybór źródeł”

red. Paweł Kęska
book-cover

„Porozumienie Centrum. Studium działalności partii i środowiska politycznego”

Adam Chmielecki
book-cover

„Spory i wybory ideowe katolików w Polsce 1942–1948”

Przemysław Pazik
book-cover

„Polskę mam w sercu. Antologia tekstów historycznych”

Jerzy Adam Radomski
book-cover

„Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego. Tom IV”

red. dr hab. Rafał Łatka
book-cover

„Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego. Tom 4”

red. dr Krzysztof Kawęcki
book-cover

„Archiwum Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa (1920-1921). Tom II”

red. prof. Marian Marek Drozdowski
book-cover

„Życiorys 1865-1939”

Zygmunt Wasilewski
book-cover

„Dziedzictwo myśli narodowej”

pod red. Krzysztofa Kawęckiego i Jana Żaryna
book-cover

Encyklopedia ruchu narodowego. Organizacje, wydarzenia, pojęcia, t. 1–2

book-cover

„Blaski i cienie bohaterskiego pięciolecia”

Józef Rokicki
book-cover

„Życie religijne podczas Powstania Warszawskiego”

Marcelina Koprowska
book-cover

„Życie obok systemu. Maciej Święcicki (1913–1971)”

Rafał Kowalczyk
book-cover

„Archiwum Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa (1920–1921)”, t. 1

red. Marian M. Drozdowski
book-cover

„Liga Narodowo-Demokratyczna (1957–1960)”

Krzysztof Kawęcki
book-cover

„Z dziejów Polski i Skarżyska-Kamiennej”

Stanisław Michnowski
book-cover

„Liga Narodowa w zaborze pruskim i jej działacze”

Tomasz Sikorski Adam Wątor
book-cover

„Kresowe memorabilia”

Jarosław Kossakowski
book-cover

„Dzieci Paderewskiego” i „Paderewski wraca”

Kazimierz Braun
book-cover

"Długi dzień w Tokio"

Jacek Inglot
book-cover

Słowniki biograficzne IDMN z Nagrodą FENIKS 2021 w kategorii historia!

Krzysztof Kawęcki
book-cover

„Listy na czas przełomu”

Paweł Skibiński Rafał Kowalczyk
book-cover

Ukazał się drugi tom „Słownika biograficznego polskiego obozu narodowego” pod redakcją dr. Krzysztofa Kawęckiego

Krzysztof Kawęcki
book-cover

„Szerokie Dusze” – odc. 6. IDMN publikuje powieść Stanisława Piaseckiego

Stanisław Piasecki
book-cover

„Szerokie Dusze” – odc. 5. IDMN publikuje powieść Stanisława Piaseckiego

Stanisław Piasecki
book-cover

Ukazał się drugi tom „Słownika biograficznego polskiego katolicyzmu społecznego” pod redakcją dr. hab. Rafała Łatki

dr. hab. Rafał Łatka
book-cover

„Szerokie Dusze” – odc. 4. IDMN publikuje powieść Stanisława Piaseckiego

Stanisław Piasecki
book-cover

„Szerokie Dusze” – odc. 3. IDMN publikuje powieść Stanisława Piaseckiego

Stanisław Piasecki
book-cover

"Szerokie Dusze" - odc. 2. IDMN publikuje powieść Stanisława Piaseckiego

Stanisław Piasecki
book-cover

"Szerokie Dusze" - odc. 1. IDMN publikuje powieść Stanisława Piaseckiego

Stanisław Piasecki
book-cover

Ukazał się "Słownik Biograficzny Polskiego Obozu Narodowego", t. I, pod redakcją dra Krzysztofa Kawęckiego

Krzysztof Kawęcki
book-cover

KSIĄŻKA – Z. Girzyński, J. Kłaczkow, J. Żaryn "Senat II Rzeczypospolitej (1922-1939) - rzecznik rozsądku, rozwagi i miary"

Z. Girzyński J. Kłaczkow J. Żaryn
book-cover

KSIĄŻKA - Z. Girzyński, J. Kłaczkow, J. Żaryn "Fundamenty Niepodległej. Sejm Ustawodawczy (1919-1922)"

Z. Girzyński J. Kłaczkow J. Żaryn
book-cover

Ukazał się "Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego", tom 1, pod redakcją dr hab. Rafała Łatki

dr hab. Rafał Łatka
book-cover

Książka dr hab. Rafała Łatki: Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „ludowej”

dr hab. Rafał Łatka
book-cover

KSIĄŻKA - prof. Jana Żaryna - "Własna i niepodległa, czyli o Polakach walczących za własną Ojczyznę"

prof. Jan Żaryn

Zobacz również