book cover

„Archiwum Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa (1920–1921)”. Tom I.

red. Marian M. Drozdowski

Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej i Wydawnictwa Neriton ukazał się I tom wyboru dokumentów wraz z omówieniami będących zapisem działalności koalicyjnego Rządu Obrony Narodowej Wincentego Witosa i Ignacego Daszyńskiego, powołanego przez Naczelnika Państwa 24 lipca 1920 r.

Publikacja obejmuje dokumenty związane z funkcjonującym w latach 1920–1921 Rządem Obrony Narodowej Wincentego Witosa, powstałym w odpowiedzi na marsz Armii Czerwonej na Warszawę. W pierwszym tomie znajduje się ponad 150 dokumentów źródłowych, w tym m.in. rozkazów Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, protokołów z posiedzeń Rady Obrony Państwa, wywiadów prasowych, tekstów przemówień, depesz i komunikatów prasowych.

Wydawnictwo ma na celu odpowiedzieć na pytania, jaką politykę prowadził rząd Witosa, jak ustosunkowywały się do niego główne siły polityczne, jaką rolę w poszczególnych fazach wojny odgrywali Naczelnik Państwa, Rada Obrony Państwa i sam Witos. Publikacja adresowana jest m.in. do studentów i uczniów szkół średnich, instruktorów harcerskich, oficerów wychowawców Wojska Polskiego, działaczy kultury i instytucji samorządowych.

Książkę można kupić za pośrednictwem sklepu internetowego Wydawnictwa Neriton – kliknij TUTAJ.