Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego oraz Wydawnictwa Neriton ukazała się biografia „Jan Mosdorf (1904–1943). Życie i myśl polityczna” pióra dr. Mateusza Kofina. Na chwilę przed 80. rocznicą męczeńskiej śmierci Jan Mosdorf, przedwojenny przywódca Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska i Obozu Narodowo-Radykalnego, doczekał się pierwszej kompleksowej biografii. Licząca niemal 600 stron praca została podzielona przez autora na dwie części – biograficzną, w której rekonstruuje szczegółowo życie i działalność Mosdorfa oraz drugą, ukazującą jego myśl polityczną i dorobek pisarski. – Rozprawa dr. Mateusza Kofina to ważne opracowanie, którego bohaterem jest jeden z najwybitniejszych narodowców młodego pokolenia Polski Niepodległej. Autor w wyczerpujący i wszechstronny sposób opisał zarówno działalność, jak i myśl polityczną jednego z przywódców Obozu Narodowo-Radykalnego (...). Praca zasługuje na wysoką ocenę merytoryczną. Autor wnikliwie ukazał jego środowisko rodzinne i genealogię rodu, lata nauki w gimnazjum i na Wydziale Prawa UW oraz pierwsze lata aktywności społecznej. Wnikliwie przedstawiona została działalność Mosdorfa w organizacjach narodowych – Związku Akademickim Młodzież Wszechpolska, Obozie Wielkiej Polski i Obozie Narodowo-Radykalnym – pisze w recenzji dr. Krzysztof Kawęcki. – Recenzowana praca stanowi pełnowartościową pozycję biograficzną o dużych walorach naukowych. Jest to zdecydowanie nowatorska praca, gdyż dotychczasowe publikacje o Mosdorfie miały charakter przyczynkarski, a zatem niepełny: koncentrowały się albo wyłącznie na jego działalności politycznej albo publicystyce czy wkładzie w polską myśl filozoficzną. W tym przypadku mamy do czynienia z kompendium wiedzy o tej zapomnianej i mało znanej postaci, przybliżającym także historyczne tło, czyli czasy, w których Mosdorf żył i działał – podkreśla w swojej recenzji dr Wojciech J. Muszyński. Książka już niebawem trafi do sprzedaży.