Nakładem Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego ukazała się publikacja „Kościół w Polsce 2023. Raport”. Przybliża ona w syntetycznej formie dynamiczną działalność Kościoła i wielu jego instytucji oraz środowisk, aktualne trendy i przemiany następujące w polskiej religijności oraz nowe wyzwania, przed jakimi staje cała wspólnota wierzących.

Raport „Kościół w Polsce 2023” prezentuje: struktury i najważniejsze instytucje Kościoła, analizy statystyczne dotyczące życia zakonnego, powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, zaangażowanie ludzi świeckich i ich miejsce we wspólnocie, działalność Caritas i innych podmiotów katolickich na polu charytatywno-społecznym, znaczenie Kościoła na płaszczyźnie edukacyjnej i ochrony dziedzictwa kulturowego, funkcjonowanie uczelni, szkół i mediów katolickich oraz aktualny stan dialogu ekumenicznego.

Istotne miejsce zajmuje w publikacji fragment dotyczący rozwijanego systemu ochrony dzieci i młodzieży przed przestępstwami wykorzystywania seksualnego. Ponadto – dzięki współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej – opracowanie zawiera część historyczną  przypominającą najważniejsze karty z dziejów Kościoła w Polsce XX wieku.

– Raport ukazuje, że Kościół w Polsce dysponuje ciągle silnym, szczególnie w porównaniu z innymi krajami Europy, potencjałem apostolskim, a Polacy, niezależnie od przyspieszających trendów sekularyzacyjnych, wykazują nadal przywiązanie do wiary. Religia stanowi wciąż istotny element polskiego pejzażu, życia społecznego oraz naszej narodowej kultury – pisze Marcin Przeciszewski, prezes i redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej we wstępie do publikacji.

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.