Nakładem IDMN oraz Wydawnictwa Neriton ukazała się książka dr hab. Rafała Łatki, która dotyczy różnych aspektów działalności najważniejszych hierarchów Kościoła katolickiego w okresie Polski „ludowej”. Tom składa się z czternastu pogłębionych studiów. Zostały one celowo zgromadzone w jednym miejscu żeby pokazać jak wiele można jeszcze napisać o roli biskupów w trudnej rzeczywistości społeczno-politycznej Polski pod rządami komunistów. Autor przygotował analizy poświęcone m.in.: kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, abp. Antoniemu Baraniakowi, abp. Bronisławowi Dąbrowskiemu, abp. Ignacemu Tokarczukowi, kard. Józefowi Glempowi, kard. Franciszkowi Macharskiemu, abp. Jerzemu Strobie i kard. Henrykowi Gulbinowiczowi.

Rafał Łatka (ur. 1985) – historyk i politolog, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii, dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, główny specjalista i pracownik naukowy Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego i Biura Badań Historycznych IPN, koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN: „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989”. Wykładowca akademicki. Redaktor serii wydawniczych: „Kościół katolicki w dokumentach”; „Biskupi w realiach komunistycznego państwa”; „Urząd do spraw Wyznań: struktury, działalność, ludzie”. Autor, współautor, bądź redaktor 24 książek, m.in: Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989, Warszawa 2019; Kardynał Stefan Wyszyński 1901-1981, Warszawa 2019 (wspólnie z Beatą Mackiewicz i DominikiemZamiatałą). Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Pamięć i Sprawiedliwość”, członek redakcji pisma ,,Glaukopis”. Laureat nagrody Książka Historyczna Roku im. Oskara Haleckiego w kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” w 2019 r. oraz 4 Feniksów, nagrody przyznawanej przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich.

Dr hab. Rafał Łatka nawiązuje w swych badaniach do najlepszych szkół polskiej historiografii sięgających czasów dla wielu pradawnych, czyli XIX wieku i okresu międzywojennego. Kroczy śladami szkoły krakowskiej, nie tylko jako Krakowianin, warszawskiej, jako że od kilku już lat także jest Warszawiakiem, a nadto tropem najlepszych jak prof. Oskar Halecki, którego spuścizna jest nam o tyle bliska, że wnosi cały czas argumenty do dyskusji na temat pożądanego przez znaczącą część Polaków kształtu cywilizacji europejskiej.

Z przedmowy prof. Jana Żaryna

***

Książka do nabycia w księgarni wydawnictwa Neriton: www.neriton.pl

[dflip id="3582" ][/dflip]