book cover

KSIĄŻKA – prof. Jana Żaryna – „Własna i niepodległa, czyli o Polakach walczących za własną Ojczyznę”

prof. Jan Żaryn

Tadeusz Bielecki, prezes Stronnictwa Narodowego wybrany na to stanowisko jeszcze przed wojną, a po wojnie jeden z przywódców II Wielkiej Emigracji, w pracy pt. W szkole Dmowskiego pisał na temat zadania ciążącego na Polakach pozbawionych od 1939 r. własnego suwerennego państwa tak: „Walka o pełną niepodległość zarówno na zewnątrz, jak i na wewnątrz trwa. Przygotował nas do tych zmagań w sposób gruntowny Roman Dmowski, a naród polski – w oparciu o tysiącletnią tradycję i zasady wiary rzymskokatolickiej – wykazuje dziś tyle mocy duchowej, że nie pozwala to wątpić ani przez chwilę w ostateczne zwycięstwo”

[dflip id="159"][/dflip]