book cover

Nowość wydawnicza IDMN: „Dziedzictwo myśli narodowej” pod red. Krzysztofa Kawęckiego i Jana Żaryna

pod red. Krzysztofa Kawęckiego i Jana Żaryna

Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego ukazał się tom artykułów wybitnych badaczy dziejów obozu narodowego, w tym: Tomasza Sikorskiego, Krzysztofa Kawalca, Wojciecha Turka, Ewy Maj, Jarosława Tomasiewicza, Grzegorza Kucharczyka, Pawła Skibińskiego, Grzegorza Radomskiego, Macieja Motasa.

Fragment recenzji dr. hab. Krzysztofa Kaczmarskiego:

„Dobór tak ujętej problematyki, ukazującej różne aspekty myśli narodowej, ale także formy aktywności przedstawicieli obozu narodowego uważam za w pełni uzasadniony (…). Niewątpliwą zaletą wszystkich artykułów jest ich strona dokumentacyjna, co sprawia, że recenzowana publikacja stanowi solidne i dobrze udokumentowane dzieło, które ze wszech miar rekomenduję do druku”.

Fragment recenzji dr. hab. Rafała Łętochy:


„Autorzy niniejszej książki poświęcili swoje rozważania problemom ciągle słabo obecnym w dyskursie naukowym, odnaleźli płaszczyzny myśli narodowej nie cieszące się jak dotychczas większym zainteresowaniem badaczy (…). Mamy do czynienia niewątpliwie z dziełem potrzebnym, penetrującym i porządkującym ważny obszar myśli polskiej. Stanowić ono będzie nieocenioną pomoc w pracach dotyczących myśli politycznej narodowej demokracji, a kwestie te ciągle są jednak mocno zmistyfikowane, pełne zafałszowań, stereotypów. W związku z tym bez wahania rekomenduję wydanie recenzowanej pracy drukiem i udostępnienie jej zarówno specjalistom jak i szerszej publiczności w formie książkowej”.
Prezentowany tom stanowi dorobek pokonferencyjny. W 2021 r. Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. Paderewskiego zorganizował i przeprowadził w warunkach pandemicznych konferencję naukową pt. „Dziedzictwo myśli narodowej”.

Publikacja trafi do sprzedaży w najbliższym czasie.