book cover

Nowość wydawnicza IDMN: Jerzy Adam Radomski „Polskę mam w sercu. Antologia tekstów historycznych”

Jerzy Adam Radomski

Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Wydawnictwa Neriton ukazał się zbiór tekstów historycznych dr. Jerzego Adama Radomskiego pt.  „Polskę mam w sercu. Antologia tekstów historycznych”. 

O książce

Książka stanowi wybór 30 artykułów dr. Radomskiego, ukazujących różnorodność jego dorobku. Publikacje obejmują szeroki obszar zainteresowań, oscylują wokół tematyki dziejów najnowszych ze szczególnym uwzględnieniem historii wojskowości. W skład dorobku Jerzego Adama Radomskiego wchodzą liczne artykuły, recenzje, przedmowy, polemiki i indeksy zamieszczone m.in. w „Kwartalniku Historycznym”, „Wojskowym Przeglądzie Historycznym”, „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym”, „Przeglądzie Polonijnym”, „Roczniku Przemyskim”, „Studiach Przemyskich”, „Roczniku Sądeckim” czy „Wierchach”. Badacz był również współautorem 50 tomów encyklopedii i słowników.

– W pracy naukowej cechowały Jerzego dociekliwość, skrupulatność, cierpliwość i solidny, doskonalony latami badań warsztat badawczy historyka. Podejmując badania nad wybraną tematyką, nie dążył do szybkiego zwieńczenia ich publikacjami. Wnioski starał się formułować na podstawie możliwie szerokiej i różnorodnej bazy źródłowej. Kiedy napotykał sprzeczne informacje, rozszerzał kwerendę archiwalną, szukał wyjaśnienia wątpliwości w literaturze i w dyskusjach z innymi historykami – pisze we wstępie prof. Janusz Odziemkowski.

O autorze

Jerzy Adam Radomski urodził się w 1937 r., zmarł w kwietniu 2021 r. Był historykiem wojskowości i encyklopedystą, pracownikiem naukowym, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletnim redaktorem Państwowego Wydawnictwa Naukowego, pracownikiem naukowym Wojskowego Instytutu Historycznego i Wojskowego Biura Badań Historycznych, wykładowcą Akademii Obrony Narodowej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współpracownikiem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

– Pan Jerzy dał swoim życiem świadectwo, że należy do naszego dziedzictwa, narodowo-chrześcijańskiego. Świadczy o tym niniejszy zbiór; z bogatego dorobku Autora wybraliśmy prace, jak nam się wydaje, najbardziej aktualne i charakterystyczne dla autora – pisze we wstępie prof. Jan Żaryn, dyrektor IDMN.

Książka już wkrótce trafi do sprzedaży.