book cover

Nowość wydawnicza IDMN: „Porozumienie Centrum. Studium działalności partii i środowiska politycznego” autorstwa Adama Chmieleckiego

Adam Chmielecki

Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Wydawnictwa Neriton ukazała się książka Adama Chmieleckiego „Porozumienie Centrum. Studium działalności partii i środowiska politycznego”. Książka trafi do sprzedaży w najbliższych dniach.

O publikacji

„Porozumienie Centrum. Studium działalności partii i środowiska politycznego” autorstwa doktora Adama Chmieleckiego stanowi pierwsze w krajowej literaturze przedmiotu kompleksowe przedstawienie działalności partii Porozumienie Centrum, jednego z najbardziej trwałych i istotnych środowisk politycznych w Polsce po 1989 roku. Publikację wyróżnia imponujących rozmiarów baza źródłowa, wysoki poziom i nowatorskie ujęcie tytułowego zagadnienia.

– Za niezmiernie cenne uważam analizy autora dotyczące »zakonu PC«. Równie ciekawa jest analiza porównawcza Porozumienia Centrum i Prawa i Sprawiedliwości na poziomie programowym i organizacyjnym. Otrzymaliśmy dojrzałą rozprawę naukową z zakresu nauk o polityce, napisaną spójnym a zarazem przystępnym językiem – pisze w recenzji dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Krzysztof Kowalczyk.

– Autor odnosi się do kluczowych wydarzeń politycznych w Polsce. Pomysł przygotowania takiej pracy był niewątpliwie uzasadniony. Po pierwsze, z uwagi na rolę PC w życiu politycznym III Rzeczypospolitej. Po drugie, z powodu działalności w PC kilkudziesięciu pierwszoplanowych polityków, obecnych w strukturach opozycyjnych lub rządowych. Po trzecie, z uwagi na dotychczasowy stan badań – pisze w recenzji prof. dr hab. Tadeusz Wolsza.

Autor w swojej pracy podejmuje udaną próbę zdefiniowania opisywanego środowiska, analizuje w sposób dogłębny jego genezę i proces powstawania, który zasadniczo miał miejsce w latach 1989-1990, sięgając również do wcześniejszych życiorysów Jarosława i Lecha Kaczyńskich, bez czego nie sposób zrozumieć tych zjawisk. Publikacja przedstawia więc działalności partii i jej członków od samych źródeł, wybiega jednak także do czasów nam współczesnych, prezentując aktualne losy kręgów związanych z Porozumieniem Centrum.

– Z dużym zadowoleniem należy przywitać udaną próbę monograficznego opracowania problematyki, która w pełni wpisuje się w istotne wyzwania eksplanacyjne nauki o polityce i administracji. Autor ukazał wyjątkowość, a następnie konsekwencje zmian, jakie dokonywały się na polskiej scenie politycznej w kontekście środowiska politycznego Porozumienia Centrum. Publikacja stanowi cenną refleksję naukową – pisze w recenzji prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski.

O autorze

Adam Chmielecki jest politologiem, doktorem nauk społecznych, dziennikarzem i publicystą, autorem lub współautorem książek, m.in. „Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949–2005”; „Prezydent Lech Kaczyński 2005–2010”; „Nowe Państwo. Porozumienie Centrum w dokumentach (1990–2001)”; „Zbrodnia Lubińska 1982. Śmierć w rocznicę Sierpnia”; „Solidarni i niepodlegli”; „Anna Walentynowicz (1929–2010)”. Bada i opisuje m.in. dzieje ruchu antykomunistycznego w PRL, w tym NSZZ „Solidarność”, transformację ustrojowo-gospodarczą i system polityczny Polski.

Książka trafi do sprzedaży w najbliższych dniach.