book cover

Nowość wydawnicza IDMN: „Prezydent Woodrow Wilson a odrodzenie państwa polskiego (1914-1918)”

Mieczysław B. Biskupski

Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz Wydawnictwa Neriton ukazuje się publikacja „Prezydent Woodrow Wilson a odrodzenie państwa polskiego (1914-1918)” autorstwa Mieczysława B. Biskupskiego. To przetłumaczona na język polski monografia „The United States and the Rebirth of Poland, 1914-1918”, która ukazała się w 2012 r. Autor, Mieczysław B. Biskupski, to urodzony w Chicago w roku 1948 historyk, który ukończył studia na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. W 1979 r. pod kierunkiem czołowego polskiego historyka dyplomacji Piotra S. Wandycza uzyskał doktorat na Uniwersytecie Yale w New Haven. Do czasu przejścia na emeryturę wykładał w Central Connecticut State University, obejmując Katedrę im. Stanisława Blejwasa. Mieczysław B. Biskupski to autor takich prac, jak m.in. „The History of Poland” (2000), „Independence Day” (2012) czy „Hollywood’s war with Poland, 1939-1945” (2010), która przełożona na język polski jako „Nieznana wojna. Hollywood przeciwko Polsce 1939-1945” (2011). Monografia „Prezydent Woodrow Wilson a odrodzenie państwa polskiego (1914-1918)” składa się z piętnastu rozdziałów, które zostały ułożone w porządku chronologiczno-problemowym. Na ponad 500 stronach otrzymujemy niezwykle solidną porcję wiedzy o kształtowaniu się stanowiska prezydenta Woodrowa Wilsona wobec Polski. Uwagę zwracają nie tylko imponujące podstawy źródłowe, lecz także niezwykle bogata bibliografia książki. Polskie tłumaczenie publikacji, które uwypukla osobę prezydenta Wilsona, oddaje specyfikę amerykańskiej dyplomacji doby pierwszej wojny światowej. Była ona wówczas mocno spersonalizowana, a jej kreatorem – także w stosunku do sprawy polskiej – była głowa państwa, czyli prezydent Woodrow Wilson. – Największą wartością monografii Biskupskiego nie jest sama erudycja, ale próba nowej interpretacji problemu, który jest jej przedmiotem. Już Piotr Wandycz zauważył, że teoria o Wilsonie idealiście jest tylko stereotypem. Biskupski kwestionuje ten ogólnie znany stereotyp politycznego idealisty, który głosi określone idee z motywacji moralnej czy też moralno-światopoglądowej. Dokonuje w ten sposób umiejętnej reinterpretacji polityki amerykańskiej w myśl opinii, iż wcale nie była to idealistyczna polityka oparta na takich czy innych teoretycznych zasadach, ale postępowanie motywowane amerykańskim interesem, tak jak go rozumiał Wilson – czytamy w posłowiu do publikacji autorstwa prof. Marka Kornata.