book cover

Nowość wydawnicza IDMN: Przemysław Pazik „Spory i wybory ideowe katolików w Polsce 1942–1948”

Przemysław Pazik

Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Wydawnictwa Neriton ukazała się książka dr. Przemysława Pazika „Spory i wybory ideowe katolików w Polsce 1942–1948”. To kolejna pozycja z serii „Młodzi Historycy IDMN”.

O książce

Monografia stanowi studium z zakresu historii idei i struktur organizacyjnych środowisk katolicyzmu społecznego i politycznego. Jej głównym celem jest ukazanie ich genezy i przemian w trudnych warunkach II wojny światowej i lat powojennych. Książka chronologicznie obejmuje lata 1942-1948. Według recenzentów stanowi bardzo ważny głos w stale rozwijającej dyskusji naukowej o postawach katolików w Polsce.

– Badania nad postawami katolików w Polsce systematycznie się rozwijają. Szczególnie wiele napisano na temat ich aktywności w okresie PRL, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska „Tygodnika Powszechnego”. Niestety część z powstałych publikacji ma charakter środowiskowy, a nie naukowy – zamiast wyjaśniać, służy raczej do celów pozamerytorycznych i uzasadniania wysokiego statusu osób związanych z danym środowiskiem w polskiej polityce po 1989 r. Szczęśliwie ukazują się również publikacje o bardziej wyważonym charakterze, mające na celu wyjaśnianie opisywanych zjawisk, a nie poparcie dla ludzi, z którymi autorzy sympatyzują… Do tej kategorii zaliczam recenzowaną w tym miejscu pracę Przemysława Pazika zatytułowaną „Spory i wybory ideowe katolików w Polsce 1942–1948” – pisze w recenzji dr hab. Rafał Łatka.

W pozycji poruszone zostały zagadnienia, takie jak historia poszczególnych ugrupowań politycznych katolików w Polsce, ideologiczne zaangażowanie w poszczególne nurty czy spory ideologiczne w dyskusjach katolików. „Spory i wybory ideowe katolików w Polsce 1942–1948” pokazują więc podjęte zagadnienie w sposób przekrojowy i pogłębiony.

– Tytułowy problem zarysowany został w szerszej perspektywie geograficznej i polityczno-kulturowej, to jest na tle procesów oraz zjawisk zachodzących w innych krajach, szczególnie Europy Zachodniej. Dzięki temu Autor stworzył dla swoich rozważań istotny punkt odniesienia do ujęć komparatystycznych w skali makro – pisze w recenzji dr Monika Wiśniewska.

„Młodzi Historycy IDMN”

Seria wydawnicza „Młodzi Historycy IDMN” otwarta jest na młodych autorów prac badawczych z zakresu dziejów obozu narodowego i katolicyzmu społecznego. Powstanie serii związane jest z szansą, jaką chce stworzyć IDMN młodemu pokoleniu historyków, które swoim świeżym spojrzeniem ma okazję uzupełnić obecny stan wiedzy o nowe ustalenia z zakresu historii XX-wiecznej Polski.

Książka trafi do sprzedaży w najbliższych dniach.