book cover

Nowość wydawnicza IDMN: „Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego. Tom IV” pod red. dr. hab. Rafała Łatki

red. dr hab. Rafał Łatka

Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego oraz Wydawnictwa Neriton ukazał się IV tom „Słownika biograficznego polskiego katolicyzmu społecznego” pod redakcją dr. hab. Rafała Łatki.

Słownik składa się z sześćdziesięciu dziewięciu biogramów postaci kluczowych dla dziejów ruchu katolicko-społecznego w Polsce. Dobór bohaterów jest bardzo zróżnicowany, znajdują się tam zarówno osoby świeckie, duchowne, ludzie polityki, czy akademicy, których wiara wpłynęła na działalność w przestrzeni publicznej.

„Czwarty tom Słownika biograficznego polskiego katolicyzmu społecznego zawiera blisko siedemdziesiąt biogramów osób zaangażowanych w życie publiczne, inspirujących się wiarą katolicką. Można śmiało powiedzieć, że bohaterowie tych biogramów są dobrani w sposób bardzo przemyślany. To osoby, które działały na różnorodnym polu społecznym. Są tam zakonnicy, ludzie polityki, i nauki. Bogato reprezentowane są osoby związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, można powiedzieć uczelnią z natury powołaną do propagowania nauczania społecznego Kościoła” – pisze w recenzji dr hab. Mieczysław Ryba.

„Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego to biogramy postaci, które wiara katolicka natchnęła do podjęcia działalności społecznej, publicznej, patriotycznej. Działalność społeczna jest tu ujmowana możliwie szeroko, tak by pokazać, w jak różnorodny sposób ludzie Kościoła, czy też ludzie się do niego odwołujący, działali na rzecz dobra wspólnego naszej ojczyzny” – pisze dr hab. Rafał Łatka, redaktor tomu.

Seria słowników biograficznych, którą wydaje Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, przedstawia w szerokiej perspektywie historię ruchu katolicko-społecznego. Przez pryzmat konkretnych działaczy, ich losów i dokonań ukazuje ich wkład w stworzenie formacji ideowej, która odegrała dużą rolę w kształtowaniu wartości i etosu patriotycznego współczesnego społeczeństwa polskiego.

IV tom „Słownika biograficznego polskiego katolicyzmu społecznego” będzie można nabyć niebawem m.in. na stronie Wydawnictwa Neriton.