book cover

Nowość wydawnicza IDMN: „Zawsze głosiłem prawdę. Nauczanie społeczne w wypowiedziach księdza Jerzego Popiełuszki. Wybór źródeł” pod red. Pawła Kęski

red. Paweł Kęska

Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej oraz Wydawnictwa Neriton ukazała się książka „Zawsze głosiłem prawdę. Nauczanie społeczne w wypowiedziach księdza Jerzego Popiełuszki. Wybór źródeł” pod red. Pawła Kęski. Książka już wkrótce trafi do sprzedaży.

Licząca niemal pięćset stron publikacja stanowi najobszerniejszy i najbardziej dotąd kompletny zbiór wypowiedzi ks. Jerzego Popiełuszki zarówno pod względem liczby, jak i różnorodności źródeł. Ze 141 zawartych w niej dokumentów, 60 dotąd nie publikowano – wśród dokumentów są wywiady, listy z jednostki wojskowej dla kleryków w Bartoszycach, notatki i homilie, w tym kilka zarejestrowanych przez Służbę Bezpieczeństwa.

Zastosowany aparat krytyczny umożliwia zarówno zrozumienie kontekstów wypowiedzi, jak i porównanie źródeł pisanych, mówionych, czy drukowanych. Chronologiczny układ dokumentów pozwala na śledzenie myśli społecznej, jaka dojrzewała w skromnym kapłanie, który w trudnych czasach komunizmu stał się symbolem wolności i prawdy.

– Myśl ta, wyrastająca z doświadczenia niestrudzonej pracy na rzecz bliźnich, wyrażana była zarówno w pomnikowych homiliach z Mszy za Ojczyznę, jak i w skromnych kazaniach niedzielnych. Za odważną realizację tej myśli, za stanie na straży godności człowieka oraz podstawowych wartości, ksiądz Jerzy Popiełuszko poniósł męczeńską śmierć. Fakt ten przeniósł jego skromne słowa w inny wymiar – pisze Paweł Kęska z Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki.

W ocenie redaktora, książka dobitnie pokazuje, że pomimo 39 lat, które minęły od śmierci ks. Popiełuszki, jest on postacią historyczną wciąż niedostatecznie zbadaną. Mamy więc nadzieję, że publikacja stanowić będzie punkt wyjścia do nowego odczytania osoby kapelana „Solidarności” oraz stanie się motywacją do podjęcia nowych badań nad jego biografią.

Redaktorem zbioru jest Paweł Kęska, dziennikarz, świecki teolog i historyk sztuki, pracownik Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

Książka trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach.