book cover

„Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego. Tom 4” pod red. dr. Krzysztofa Kawęckiego

red. dr Krzysztof Kawęcki

Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego oraz Wydawnictwa Neriton ukazał się IV tom „Słownika biograficznego polskiego obozu narodowego” pod redakcją dr. Krzysztofa Kawęckiego.

Publikacja składa się z sześćdziesięciu trzech biogramów postaci kluczowych dla dziejów ruchu narodowego w Polsce. Posiada obszerny aparat naukowy i powstała w oparciu o liczne archiwalia, publikacje źródłowe i opracowania.

„Przygotowana publikacja przybliży zwłaszcza młodszej generacji trudne niekiedy dzieje Polski. Na pewno spotka się z dużym odzewem, chociaż należy przypuszczać, że krąg odbiorców będzie znacznie szerszy, ponieważ publikacja została przygotowana w sposób rzetelny i staranny” – pisze w recenzji prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski.

Wiele spośród zamieszczonych w słowniku biogramów może stanowić inspirację do dalszych badań nad postaciami, których dorobek bardzo często wciąż pozostaje bez odpowiedniego opracowania naukowego. Recenzenci podkreślają wyjątkowy charakter publikacji polegający na tym, że ukazuje ona wiele nowych obszarów i perspektyw naukowych dla badaczy, przede wszystkim historyków, socjologów, politologów, jednocześnie wzbogacając historiografię dziejów polskiego obozu narodowego.

„Bohaterami słownika są osoby zmarłe, które w różnych formach i zakresie współtworzyły ideowy, polityczny i organizacyjny dorobek obozu narodowego. Mimo dużego zaawansowania badań dotyczących dziejów obozu narodowego w Polsce ciągle wiele zagadnień pozostaje niezbadanych. W tym kontekście należy podkreślić wyjątkowy charakter opracowania. Nie tylko znacznie wzbogacającego historiografie dziejów polskiego narodu i państwa, lecz otwierającego nowe obszary badawcze, nowe perspektywy naukowe dla badaczy, a zwłaszcza historyków, socjologów, politologów” – pisze w recenzji dr. hab. Aneta Dawidowicz.

Seria słowników biograficznych, którą wydaje Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, przedstawia w długiej perspektywie historię ruchu narodowo-demokratycznego. Poprzez sylwetki działaczy, ich losy i dokonania poznajemy wkład formacji ideowej, która odegrała ważną rolę w rozwoju myśli i etosu patriotycznego, a także wywarła istotny wpływ na kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa polskiego.

IV tom „Słownika biograficznego polskiego obozu narodowego” można nabyć m.in. na stronie Wydawnictwa Neriton.