Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz Wydawnictwa Neriton ukazała się publikacja „Ojciec parafii i opiekun diecezji. Życie i posługa kapłańska Franciszka Strzyża (1876–1942)” autorstwa Tomasza Noconia. W 2022 r. praca zdobyła pierwsze miejsce w III edycji konkursu na najciekawsze prace magisterskie i doktorskie związane z historią ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce (kategoria: prace magisterskie).

Monografia przedstawia sylwetkę górnośląskiego kapłana, który wiernie wypełniał swoje powołanie i nigdy nie wyparł się swojej tożsamości. Ks. Franciszek Strzyż piastował wiele funkcji i urzędów kościelnych: był członkiem kolegium konsultorów Administracji Apostolskiej Górnego Śląska, radcą duchownym Kurii Diecezjalnej w Katowicach, wicedziekanem dekanatu rudzkiego, członkiem prosynodalnej komisji duszpasterskiej, wizytatorem nauki religii dla szkół powszechnych, kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Katowicach. Stanął również na czele całej diecezji śląskiej jako jej wikariusz generalny i w tym samym czasie otrzymał także godność prałata domowego Jego Świątobliwości.

Jego głównym powołaniem była przede wszystkim posługa kapłańska, którą sprawował w parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli. Wspólnie ze swoimi parafianami przetrwał najmroczniejsze czasy dwóch wojen światowych, przypominając im o nadziei płynącej z wiary.

– Praca stanowi wartościowy, dobrze udokumentowany źródłowo szkic biograficzny jednego z ważniejszych duchownych górnośląskich pierwszej połowy XX wieku, w którego biografii odbijają się skomplikowane problemy narodowościowe Górnego Śląska i model kapłana utrakwistycznego, który realizował swoje powołanie bez uprzedzeń narodowych i w duchu pojednania oraz współpracy polsko-niemieckiej – wskazuje dr hab. Adam Dziurok, prof. UKSW w recenzji publikacji.