book cover

Ukazał się drugi tom „Słownika biograficznego polskiego katolicyzmu społecznego” pod redakcją dr. hab. Rafała Łatki

dr. hab. Rafał Łatka

Nakładem IDMN oraz Wydawnictwa Neriton ukazał się drugi tom Słownika biograficznego polskiego katolicyzmu społecznego pod redakcją dr hab. Rafała Łatki. Składa się on sześćdziesięciu biogramów postaci kluczowych dla polskiego katolicyzmu społecznego.

Seria słowników biograficznych, której wydawanie rozpoczyna Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, przedstawia w takiej właśnie długiej perspektywie historię ruchu katolicko-społecznego. Poprzez sylwetki działaczy, ich losy i dokonania poznajemy wkład formacji ideowej, która odegrała ogromnie ważną rolę w rozwoju myśli i etosu patriotycznego i wywarła istotny wpływ na kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa polskiego. Obóz polityczny, do którego założycieli i głównych liderów należał jeden z ojców Niepodległej, Ignacy Jan Paderewski, czerpiąc z tradycji i dziedzictwa, zarazem dążył do modernizacji, pragnąc wzmocnić jedność narodu i uwolnić potencjał potrzebny do mierzenia się z wyzwaniami naszych czasów. Dlatego też chrześcijańscy demokraci byli ze szczególną zaciekłością zwalczani przez okupantów niemieckich i Sowietów, a po II wojnie światowej przez reżim narzucony z Moskwy.

Z przedmowy

Andrzeja Dudy Prezydenta RP

Oddane w Państwa ręce słowniki stanowią doskonałe odzwierciedlenie misji, do realizowania której powołany został Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Polega ona na wypełnieniu szeroko rozumianej publicznej polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski. Historia myśli narodowej i katolicko-społecznej przez lata była w wielu aspektach zakłamywana, pomijana lub deprecjonowana. Jako społeczeństwo od dawna potrzebowaliśmy płaszczyzny do przeprowadzenia uczciwej debaty opartej o racjonalne i naukowe argumenty w obszarze dziedzictwa narodowego. Dziś dzięki staraniom historyków, w tym profesora Jana Żaryna, historia jest krok po kroku odkłamywana, a osoby, które zasługują na miejsce w panteonie polskich bohaterów narodowych wracają w ich szeregi.

Ze słowa wstępnego

prof. dr hab. Piotra Glińskiego

wiceprezesa Rady Ministrów

Tom II słownika biograficznego polskiego katolicyzmu społecznego składa się z sześćdziesięciu trzech biogramów postaci, których wiara katolicka popchnęła do podjęcia działalności społecznej, publicznej, patriotycznej. Działalność społeczna jest tu ujmowana możliwie szeroko, tak by pokazać w jak różnorodny sposób ludzie Kościoła, czy też ludzie się do niego odwołujący, działali na rzecz dobra wspólnego naszej ojczyzny.

Dr hab. Rafał Łatka

W badaniach historycznych przyjęło się zwracać uwagę przede wszystkim na rolę narodów, wiodących grup społecznych, stanów. Pomija się przy tym wpływ - może z wyjątkiem  władców, wybitnych przywódców społecznych czy narodowych - pojedynczych osób, które poprzez swoją pracę, działalność zaważyły na dziejach narodów, państw, a nawet całej ludzkości. Zubaża się przez to lepsze rozumienie wydarzeń, faktów i procesów historycznych. Dlatego ceną inicjatywą Instytutu Dziedzictwa i Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego jest wydawanie słownika katolicyzmu społecznego mającego za cel przybliżenie nie tylko badaczom historii, politologii, socjologii, teologii, ale też szerszemu ogółowi zainteresowanych katolicyzmem czytelników – biogramów ludzi, którzy poprzez swoją działalność społeczną opartą na prawdach chrześcijańskiej wiary wywarli wpływ na dzieje społeczności lokalnej, narodowej czy międzynarodowej.

ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW