book cover

Ukazał się „Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego”, tom 1, pod redakcją dr hab. Rafała Łatki

dr hab. Rafał Łatka

Nakładem IDMN oraz Wydawnictwa Neriton ukazał się pierwszy tom Słownika biograficznego polskiego katolicyzmu społecznegopod redakcją dr hab. Rafała Łatki. Składa się on sześćdziesięciu biogramów postaci kluczowych dla polskiego katolicyzmu społecznego.

Seria słowników biograficznych, której wydawanie rozpoczyna Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, przedstawia w takiej właśnie długiej perspektywie historię ruchu katolicko-społecznego. Poprzez sylwetki działaczy, ich losy i dokonania poznajemy wkład formacji ideowej, która odegrała ogromnie ważną rolę w rozwoju myśli i etosu patriotycznego i wywarła istotny wpływ na kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa polskiego. Obóz polityczny, do którego założycieli i głównych liderów należał jeden z ojców Niepodległej, Ignacy Jan Paderewski, czerpiąc z tradycji i dziedzictwa, zarazem dążył do modernizacji, pragnąc wzmocnić jedność narodu i uwolnić potencjał potrzebny do mierzenia się z wyzwaniami naszych czasów. Dlatego też chrześcijańscy demokraci byli ze szczególną zaciekłością zwalczani przez okupantów niemieckich i Sowietów, a po II wojnie światowej przez reżim narzucony z Moskwy.

Z przedmowy

Andrzeja Dudy Prezydenta RP

Oddane w Państwa ręce słowniki stanowią doskonałe odzwierciedlenie misji, dorealizowania której powołany został Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Polega ona na wypełnieniu szeroko rozumianej publicznej polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski. Historia myśli narodowej i katolicko-społecznej przez lata była w wielu aspektach zakłamywana, pomijana lub deprecjonowana. Jako społeczeństwo od dawna potrzebowaliśmy płaszczyzny do przeprowadzenia uczciwej debaty opartej o racjonalne i naukowe argumenty w obszarze dziedzictwa narodowego. Dziś dzięki staraniom historyków, w tym profesora Jana Żaryna, historia jest krok po kroku odkłamywana, a osoby, które zasługują na miejsce w panteonie polskich bohaterów narodowych wracają w ich szeregi.

Ze słowa wstępnego

prof. dr hab. Piotra Glińskiego

wiceprezesa Rady Ministrów

Na Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego składają się biogramy postaci, których wiara katolicka popchnęła do podjęcia działalności społecznej, publicznej, patriotycznej. Aktywność społeczna jest tu ujmowana możliwie szeroko, tak by pokazać w jak różnorodny sposób ludzie Kościoła, czy też ludzie się do niego odwołujący, działali na rzecz dobra wspólnego naszej ojczyzny.

Ze wstępu

dr hab. Rafała Łatki

Opisywani bohaterowie reprezentują różne regiony Polski, jest to o tyle istotne, gdy w analizie uwzględni się obecny w pracy okres rozbiorów do 1918 r.Dobór prezentowanych postaci został dokonany z dużą znajomością rzeczy, począwszy od pierwszoplanowych polityków – liderów partii i premierów, po przez wysokich rangą oficerów, jak np. gen. Józef Haller, dalej rzecz referując – naukowców, dziennikarzy oraz „ludzi talentu i sztuki”, skończywszy zaś na księżach i siostrach zakonnych, w tym prymasach Polski: kard. Auguście Hlondzie i kard. Stefanie Wyszyńskim. Identyczną wysoką opinię można wystawić autorom poszczególnych tekstów. Dość tu tylko wymienić specjalistów zajmujących się historią polityczną i społeczną Polski, historią sztuki oraz dziejami Kościoła katolickiego w XIX i XX w.Bez cienia wątpliwości można tu skonstatować, że jest ekstraklasa badaczy.

Z recenzji

Prof. dr hab. Tadeusza Wolszy

***

"Słownik..." do nabycia w księgarni wydawnictwa Neriton: www.neriton.pl

[dflip id="3731" ][/dflip]