Seria słowników biograficznych, której wydawanie rozpoczyna Instytut Dziedzic­twa Myśli Narodowej, przedstawia w takiej właśnie długiej perspektywie historię ru­chu narodowego. Poprzez sylwetki działaczy, ich losy i dokonania poznajemy wkład formacji ideowej, która odegrała ogromnie ważną rolę w rozwoju myśli i etosu pa­triotycznego i wywarła istotny wpływ na kształtowanie się nowoczesnego społeczeń­stwa polskiego. Obóz polityczny, do którego założycieli i głównych liderów należał jeden z ojców Niepodległej, Roman Dmowski, czerpiąc z tradycji i dziedzictwa, za­razem dążył do modernizacji, pragnąc wzmocnić jedność narodu i uwolnić potencjał potrzebny do mierzenia się z wyzwaniami naszych czasów.

Ze słowa wstępnego

Andrzeja Dudy Prezydenta  RP

Historia myśli narodowej przez lata była w wielu aspektach zakłamywana, pomijana lub deprecjonowana. Jako społeczeństwo od dawna potrze­bowaliśmy płaszczyzny do przeprowadzenia uczciwej debaty opartej o racjonalne i naukowe argumenty w obszarze dziedzictwa narodowego. Dziś dzięki staraniom historyków, w tym profesora Jana Żaryna, historia jest krok po kroku odkłamywana, a osoby, które zasługują na miejsce w panteonie polskich bohaterów narodowych, wracają w ich szeregi.

Mam nadzieję, że z dorobku tych wielkich postaci będzie wyrastać wspaniała Pol­ska, budowana przez nowe pokolenia Patriotów.

 Ze słowa wstępnego

prof. dra hab. Piotra Glińskiego

Wiceprezesa Rady Ministrów

Kolejne pokolenia narodowców z jednej strony stały się beneficjentami II Rzeczypospolitej, ale także zderzyły się z tragedią utraty niepodległości i koniecz­nością podjęcia długoletniej walki o jej odzyskanie. W ramach tej walki istniały zarówno organizacje wojskowe, jak i cywilno-polityczne, a po II wojnie światowej także organizacje i struktury państwowe na uchodźstwie(…)Bohaterami słownika są osoby zmarłe, wyjąt­kowe, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, różnych wyznań, różnych zawodów i talen­tów, reprezentujące dorobek tego ruchu. Nie są to zatem jedynie politycy, ale także artyści, pisarze, ekonomiści czy filozofowie.

Z przedmowy

prof. dra hab. Jana Żaryna

Dyrektora IDMN

Zebrane biogramy zawierają interesujące informacje, których zgromadzenie w jednym miejscu na pewno ułatwi orientacje w temacie studentom oraz badaczom.

Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

Wobec trwającego już 85 lat procesu wydawniczego Polskiego Słownika Biograficznego, politycznych nań wpływów w latach Polski Ludowej i związanego z tym wypaczenia i upośledzenia badań reprezentacji biografii przedstawicieli szeroko rozumianego ruchu narodowego, potrzeba takiej publikacji jest oczywista.

Dr hab. Tadeusz Rutkowski

Wybór postaci do pierwszego tomu nie oznacza hierarchii ważności (poza biogramem Romana Dmowskiego), lecz wynika z chęci ukazania sylwetek z wszystkich czterech okresów i różnych obszarów działalności.

Dr Krzysztof Kawęcki

***

"Słownik..." do nabycia w księgarni wydawnictwa Neriton: www.neriton.pl