Nakładem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej ukazał się zbiór artykułów Jarosława Kossakowskiego pt. „Kresowe memorabilia”, poświęconych życiu polskiego ziemiaństwa na terenach dawnej Rzeczypospolitej.

Kossakowski swoim piórem maluje galerię postaci, albumy miejsc, prowadzi przez historie, anegdoty, zdarzenia, przypomina idee i osiągnięcia. Czytelnik, niczym w kinie, z każdym tekstem otrzymuje nowy wciągający film dokumentalny. To obrazy pełne treści – wartościowe i potrzebne.

„Ziemianie polscy, szczególnie w okresie II RP, stanowili ważny czynnik polityczny. O ich względy zabiegał zarówno obóz belwederski, jak i narodowy. Znacząca część ziemian z Maurycym Zamoyskim na czele, czynnie zaangażowała się w ruchu narodowym, mimo świadomości że program Związku Ludowo Narodowego (endecji), wszechstanowy, wymuszał sojusz z partią chłopską oraz uległość wobec jej żądań. (…) Jako dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego zachęcam do lektury pięknych szkiców, o ludziach, majątkach i wydarzeniach – o polskiej, jedynej w swej oryginalności, kulturze.” Prof. Jan Żaryn, Dyrektor IDMN.

Jarosław Ekspedyt Kossakowski– wielokrotnie nagradzany polski dziennikarz, historyk i krytyk sztuki, malarz, publicysta, aktywny także w Stanach Zjednoczonych. Twórca, urodzony w 1940 roku w rodzinnym majątku Żejmy na Litwie kowieńskiej, wśród szerokiej palety swoich zainteresowań i aktywności, badał i opisywał życie rodzin ziemiańskich.