book cover

Zygmunt Plater z Białaczowa (1870-1934) Jego ród, miejsce i życie. Wspomnienia (1870-1914) Wspomnienia, anegdoty i doświadczenia myśliwskie (1931)

Tomasz Panfil Zygmunt hr. Plater

Nakładem wydawnictwa Neriton oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego ukazały się wspomnienia hr. Zygmunta Platera – jednego z ciekawszych przedstawicieli polskiej arystokracji. Materiały opracował Tomasz Panfil, który zrekonstruował także obszerną historię rodu Platerów. Publikacja została dofinansowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Wspomnienia są zapisem 44 lat życia hr. Platera – od narodzin w 1870 r. po wybuch Wielkiej Wojny w 1914. To bez wątpienia jedne z najciekawszych i najbardziej nośnych informacyjnie pamiętników przełomu XIX i XX wieku. Publikacja została opracowana na podstawie materiałów z prywatnego archiwum rodzinnego (znajdującego się aktualnie poza granicami kraju) oraz z materiałów dostępnych w Archiwum Państwowym w Kielcach, gromadzącym archiwalia rodziny Platerów z Białaczowa.

– Różnorodność i bogactwo życiowych doświadczeń, rozpiętość zainteresowań i aktywności Hrabiego sprawiają, że podawane przez niego informacje dotyczą wielu sfer i dziedzin ówczesnego życia: obyczajowości średniego ziemiaństwa, szkolnictwa polskiego i niemieckiego, życia towarzyskiego, gospodarki w jej licznych dziedzinach, rolnictwa, łowiectwa, życia społecznego i politycznego – pisze Tomasz Panfil, charakteryzując wspomnienia hr. Platera.