member photo

Doktor Ewa K. Czaczkowska

25 listopada 1961

Historyk, dziennikarka, pisarka. Absolwentka historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1985 roku (magisterium z zakresu mediewistyki, II nagroda w konkursie im. prof. Herbsta) oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim (1988) – podyplomowe Dwuletnie Dzienne Studium Dziennikarstwa. Uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (na UMKW w Toruniu) w 2013 roku.

Jest adiunktem w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW od 2013 roku, ekspertem ds. naukowych  Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, członkiem Zespołu Redakcyjnego wydania dzienników prymasa S. Wyszyńskiego Pro memoria. Uczestniczyła w opracowaniu historycznej części Positio w procesie beatyfikacyjnym prymasa S. Wyszyńskiego.

W latach 1990-2013 pracowała w dzienniku „Rzeczpospolita” – od stanowiska redaktora do publicysty –  zajmując się początkowo problematyką polityczną i społeczną, a następnie religijną. Publikowała albo publikuje w wielu tytułach prasowych i na portalach internetowych. W 2014 r. odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi RP za zasługi na polskiego dziennikarstwa oraz wybitne zasługi w budowaniu niezależnej prasy.

W pracy historyka koncentruje się na historii Kościoła w PRL oraz wybitnych postaciach, które miały wpływ na życie religijne i społeczne kraju. Jest autorką wielu artykułów naukowych oraz książek m.in. „Kardynał Wyszyński. Biografia”, „Prymas Wyszyński. Wiara, nadzieja, miłość”, „Święta Faustyna. Biografia”,„Ksiądz Jerzy Popiełuszko” (wspólnie z Tomaszem Wiścickim), „Mistyczki. Historie kobiet wybranych”, „Cuda św. Faustyny”, „Papież, który uwierzył” oraz książek dla dzieci m.in. „Bajki mariackie”, „Święta Faustyna i miłosierdzie Boże”, „Będziesz miłował…Krótka historia życia Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski”.

Jest założycielką Fundacji Areopag XXI, która przez dziesięć lat prowadziła portal blogowy areopag21.pl, a od ośmiu organizuje Festiwal Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą”.

Laureatka m.in. pierwszej edycji nagrody dziennikarskiej im. bp J. Chrapka „Ślad” (2002), oraz czterech Feniksów – nagrody Wydawców Katolickich za książki: biografie S. Wyszyńskiego, św. Faustyny, „Kościół XX wieku” oraz red. naukową II tomu Pro memoria prymasa S. Wyszyńskiego.  Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.