member photo

Doktor habilitowany Wojciech Turek

22 lutego 1963 roku

Historyk i publicysta. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (1987), w 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim w oparciu o rozprawę pt. „Biografia polityczna Wojciecha Wasiutyńskiego (1910-1994)”, a następnie w 2016 r. habilitację na Uniwersytecie Szczecińskim w oparciu o pracę pt. „Obóz narodowy w Gdyni w latach 1920-1939”.

Działacz opozycji antykomunistycznej (leg. nr 11920), w latach 1981-1988 uczestnik Ruchu Młodej Polski, w latach 1990-1991członek redakcji tygodnika katolickiego „Młoda Polska”. W latach 1993-1997dyrektor biura Instytutu Konserwatywnego im. E. Burke’a , oraz redaktor naczelny dwumiesięcznika chrześcijańsko-narodowego „Sprawa Polska” w latach 1998-2002, a także radny Miasta Gdańska w latach 1994-2002.

Profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, od 2017 r. zatrudniony w Muzeum Westerplatte i Wojny 1939,po połączeniu Muzeum II Wojny Światowej.

Autor, współautor i redaktor kilkuset publikacji, w tym kilkudziesięciu artykułów naukowych i dwóch monografii: „Arka przymierza: Wojciech Wasiutyński 1910-1994. Biografia polityczna” (2008) oraz „Obóz narodowy w Gdyni w latach 1920-1939” (2015).