member photo

Doktor Wojciech Kozłowski

Historyk, od 2019 r. dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

W 2005 r. uzyskał magisterium z historii, Instytut Historyczny UW, w 2008 r. magisterium z historii (z wyróżnieniem), Dep. of Medieval Studies, Central European University (Węgry), w 2014 r. doktorat z historii magna cum laude,  również w Dep. of Medieval Studies, Central European University (Węgry).

W latach 2014 – 2016 był wykonawcą projektu badawczego „Rex nunquam moritur. Badania porównawcze teologii politycznych od średniowiecza do współczesności”, następnie w latach 2017 – 2018 kierownik projektu “Doświadczenie dwóch totalitaryzmów – interpretacje”, realizowany przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego.

W latach 2006 – 2008 specjalista w dziale badawczym Muzeum Historii Polski, następnie w latach   2008 – 2009 główny specjalista w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Kierownik działu wystawienniczego w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w 2015 r., a w 2015 – 2018               adiunkt w Katedrze Europeistyki Instytutu Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W latach 2016-2018 z-ca dyrektora ds. programowych Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, następnie od 2018 do 2019 r. p.o. dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, od 2019 dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Uczestnik stypendium wyszehradzkiego w latach 2007-2008 oraz 2009-2010, a także stypendium The New Europe College International Fellowship w Bukareszcie w latach 2012-2013.