member photo

Ksiądz doktor habilitowany Robert Skrzypczak

25 sierpnia 1964

Studia magisterskie ukończył na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu psychologii klinicznej. Po skończonych praktykach profesjonalnych rozpoczął pracę na Oddziale Leczenia Nerwic II Kliniki Psychiatrycznej Śląskiej Akademii Medycznej w Lublińcu.

Odbył studia teologiczne magisterskie i licencjackie w Sekcji św. Jana Chrzciciela Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1996 roku. W 2003 roku uzyskał tytuł doktora teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2003-2005 pełnił posługę duszpasterza akademickiego przy kościele św. Anny w Warszawie, równocześnie prowadząc zajęcia dydaktyczne w Wyższym Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Podjął też współpracę badawczo-dydaktyczną ze Stowarzyszeniem Naukowym „Personalizm” w Lublinie oraz w Stowarzyszeniu Kulturalnym „Fronda” w Warszawie.

W 2005 roku rozpoczął staż naukowy na Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji w zespole filozofów personalistów prof. Vittorio Possentiego, prof. Giuseppe Goisisa i prof. Camillo Vigna, nawiązując współpracę z Centro Filosofico Luigi Stefanini w Treviso i ze Stowarzyszeniem Filozofów Włoskich, oddział w Wenecji. W latach 2008-2010 prowadził wykłady na wydziale teologicznym „Marcianum” w Wenecji oraz w Scuola di Formazone Teologico-Pastorale “Santa Caterina d’ Alessandria” w Wenecji.

W 2010 roku został zatrudniony jako adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym, prowadzi zajęcia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie i Urlach, w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater w Warszawie oraz na wydziale Bobolanum w Warszawie.

W 2014 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a od 2017 roku jest profesorem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Prowadzi seminarium magisterskie i doktoranckie, a także seminarium naukowe poświęcone recepcji i hermeneutyce Soboru Watykańskiego II w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Naukowego Personalizm w Lublinie oraz Rady Naukowej przy Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Był aktywnym uczestnikiem wielu konferencji naukowych w Polsce i za granicą (Włochy, USA, Izrael, Francja). Dotąd wydał kilkanaście książek oraz ponad sto artykułów naukowych i popularyzujących kwestie teologiczne.

Jest tłumaczem kilkunastu książek i artykułów, publicystą i rekolekcjonistą. Za dotychczasową działalność badawczą i pisarską został uhonorowany wyróżnieniem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich „Feniks” w 2012 roku, nagrodą „Totus” za propagowanie nauczania papieża Jana Pawła II w 2013 roku oraz statuetką Tulipany Życia przyznawana przez Kapitułę Narodowego Dnia Życia w 2016 roku.