member photo

Profesor Krzysztof Kawalec

Historyk, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim, profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Historycznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.Od 2016 r. dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” na wrocławskim uniwersytecie w 1980 roku członek tego związku. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1985 r. na podstawie pracy Obóz Narodowy wobec faszyzmu w latach 1922–1939, której promotorem był prof. Wojciech Wrzesiński. W roku 1996 roku Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939, nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych, natomiast w 2001 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski  nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych. Od 2013 r. jest kierownikiem Zakładu Historii Polski i Powszechnej od XIX do XX wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii myśli politycznej ze szczególnym naciskiem na historię Narodowej Demokracji, ugrupowań prawicowych, a także historii nacjonalizmu w Polsce. Ponadto zajmuje się problematyką wpływu instytucji państwa na życie społeczne, kultury politycznej w Polsce XX wieku oraz inwigilacją środowisk intelektualnych przez komunistyczne służby specjalne. Jest autorem m.in. biografii Romana Dmowskiego: Roman Dmowski 1864-1939 (Wrocław 2002), Roman Dmowski. Biografia (wyd. 2, poszerz., 2016), a także książek z zakresu historii myśli politycznej w tym.: Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939. Ze studiów nad dziejami polskiej myśli politycznej (Wrocław 1995), Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918-1939 (Wrocław 2000) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.Poza działalnością naukowo-dydaktyczną na Uniwersytecie Wrocławskim jest członkiem Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Międzywydziałowych Komisji Interdyscyplinarnych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.